4 av 10 mangler kunnskap om sentrale sparebegreper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

4 av 10 mangler kunnskap om sentrale sparebegreper

Selv om nordmenn har relativt høy finansiell kompetanse sammenlignet med innbyggerne i andre land, har mange lav forståelse for sentrale sparebegreper som rentes-renter og diversifisering av risiko. Dette viser en undersøkelse om finansiell forståelse i Norge i regi av OECD. 

Bilde av sparegris, kalkulator og penn

Bare 58 prosent av befolkningen kan svare riktig på grunnleggende spørsmål om temaet. Dette er avgjørende kunnskap for å forstå verdien av langsiktig sparing og avkastning.

AksjeNorge utførte OECD undersøkelsen i vår med støtte fra Finansmarkedsfondet. Finans Norge, Finansforbundet og Agderforskning deltok i prosjektet. 

Nå er de internasjonale resultatene fra kartleggingen av 30 land publisert.

De norske funnene

Nordmenn kan mye, men det er likevel store forskjeller i befolkningen. Noen grupper i befolkningen kommer mye dårligere ut med en gang det stilles litt vanskeligere spørsmål:

  • Unge kan mindre enn de eldre
  • Kvinner, i alle aldre, kan mindre enn menn
  • De med lavere utdanning kan mindre enn de med høyere utdanning
  • Og de med lavere inntekt kan mindre enn de med høyrer inntekt

Store forskjeller i finansiell kompetanse

Unge kan mindre enn eldre, kvinner kan mindre enn menn, de med lavere utdanning kan mindre enn de med høyere utdanning og de med lavere inntekt kan mindre enn de med høyere inntekt. Det viser en landsdekkende undersøkelse for å kartlegge finansiell kompetan...

Bilde av mennesker med spørsmålstegn foran ansiktet