Vi trenger ikke statlig eID

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vi trenger ikke statlig eID

Roger Schjerva, sjeføkonom i IKT-Norge, tar i dag opp et viktig tema i et innlegg i Dagens Næringsliv. Finans Norge har på lik linje med IKT-Norge i mange år vært opptatt av å få på plass et godt system for autorisasjon ved elektronisk avtaleinngåelse og elektronisk signering av dokumenter. 

Dette er en hjørnesten i å få til vellykkede digitaliseringsprosesser både i privat og offentlig sektor. Private ID-løsninger, som BankID og Buypass, har sikret at vi i dag har velutviklede løsninger som dekker markedets behov på dette området. BankID har av stadig flere aktører blitt en foretrukket elektronisk ID-løsning. Det er ikke lenger behov for en statlig eID.

BankID og Finans Norge mener at det ikke er god utnyttelse av offentlige midler om man bygger opp en offentlig tjeneste der det allerede er gode, private løsninger på plass. Å etablere en gratis "konkurrent" til eksisterende ID-løsninger er ikke formålstjenlig. Finans Norge har et godt samarbeid med Abelia og IKT-Norge om denne saken. Vi har tatt disse problemstillingene opp i høring med Stortingets transportkomite om "Stortingsmelding 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge" og med finansministeren under vårt kontaktmøte i juni.

Saken var også på dagsordenen i et møte med moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Paul Chaffey i går, 5. september. Finans Norge følger opp saken videre i samarbeid med BankID Norge, Abelia og IKT-Norge.

eID leserinnlegg i Dagens Næringsliv 050916