Stabil gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stabil gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) holdt seg uendret på 5 prosent i august ifølge tall fra SSB. I motsetning til forrige måned økte husholdningenes gjeldsvekst i perioden, mens ikke-finansielle foretak reduserte sin vekst. Kredittveksten i kommuneforvaltningen avtok også noe.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 5 066 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Oppgang i husholdningenes gjeldsvekst

Husholdningenes gjeldsvekst økte fra 5,9 prosent til 6,1 prosent i august. Fortsatt høy vekst henger sammen med det lave rentenivået og sterk vekst i boligpriser og det kan derfor være grunn til å tro at veksten ikke vil komme mye ned med det første. Husholdningenes samlede bruttogjeld endte på 3 003 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Redusert kredittvekst for ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene er gjeldsveksten betydelig mer volatil enn for husholdningene. Etter fallende tolvmånedersvekst fra februar til mai har veksten bedret seg de siste månedene. I august falt imidlertid veksten ned fra 3,4 prosent til 3 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 615 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak forble uendret på 5,6 prosent i august. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 4 059 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten fra -0,1 prosent til -0,6 prosent i august. Publikums sertifikatgjeld har i kontrast til obligasjonsmarkedet kunnet vise til en sterk tolvmånedersvekst i det siste. I august endte veksten på 17,6 prosent, opp fra 17,0 prosent måneden før.