Pensjonspenger i energiomstillingens tjeneste?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pensjonspenger i energiomstillingens tjeneste?

Rapporten «Pensjonspenger i energiomstillingens tjeneste?» fra Norsk Klimastiftelse belyser hvordan pensjonskapital kan bidra til å nå klimamålene.

Rapportens forside. Foto.

Rapporten presenteres på Norsk Klimastiftelse og Finans Norges klimafrokost 15. september, men du kan lese den allerede nå.

I regjeringens siste Finansmarkedsmelding – som ble lagt frem i april 2016 – heter det at Finansdepartementet vil vurdere endringer i regelverket for å legge til rette for at privat pensjonskapital kan investeres mer i infrastruktur. Før våre politikere tar stilling til regelverket nok en gang trenger vi et kunnskapsbasert ordskifte om hvordan pensjonskapital kan settes i samfunnsnyttig arbeid og bidra til at fornuftig infrastruktur kan forseres, hvilken risiko som er knyttet til slike investeringer, og hvordan risikoen kan håndteres.

I denne rapporten fra Norsk Klimastiftelse belyses saken fra flere sider. Pensjonsreformen og overgangen til innskuddspensjoner i Norge medfører at det hver måned blir mer pensjonskapital som skal sikres god avkastning. Men forsikringsvirksomhetsloven slår fast at pensjonsfondene bare kan eie maks 15 prosent av selskaper eller prosjekter. Dermed kan for eksempel store infrastrukturprosjekter gå glipp av en solid og langsiktig medeier og dermed risikere å bli utsatt og i verste fall avlyst.

Rapporten