Ny veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Oslo Børs innfører en ny veiledning om rapportering av samfunnsansvar. 

Oslo Børs har sammen med Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) utarbeidet en veiledning med et eksempel på en prosess for rapportering av samfunnsansvar. Veiledningen legger vekt på at denne type rapportering ikke trenger å innebære et stort og omfattende merarbeid for selskapene, og rapporteringen vil være frivillig.

– En slik veileder som nå innføres er et positivt bidrag for selskaper som ønsker å rapportere om samfunnsansvar, og som kan bidra til å forenkle finansnæringens informasjonsbehov, sier adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Selskapene som er notert på Oslo Børs er allerede underlagt regler om rapportering av samfunnsansvar. Likevel ser man i enkelte tilfeller et gap mellom den informasjonen selskapene rapporterer, og de opplysningene investorer etterspør.

Stadig flere investorer legger i dag vekt på ulike risikoforhold knyttet til samfunnsansvar i sine investeringsbeslutninger, og dette er områder som kan ha stor betydning for selskapets forutsetninger for å skape lønnsomhet og aksjonærverdier på lang sikt. Slike risikoforhold inkluderer blant annet miljø og klima, korrupsjon, menneske- og arbeidstakerrettigheter, leverandører og kunder, skatt og konkurranseforhold.

Finans Norge legger vekt på at rapporteringen bør være konsis og sammenlignbar, og rapporteringen bør publiseres på selskapenes nettsider for å sikre god tilgjengelighet.