Mange vannskader etter kraftig nedbør

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mange vannskader etter kraftig nedbør

Etter første halvår er det svært mange vannskader i norske boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene har økt med 22 prosent siden samme periode i fjor til mer enn 1,1 milliard kroner. 

Sofa delvis under vann. Foto.

Det er flere skader enn på mange år, hele 30 000 vannskader er registrert etter første halvår. Dette er en økning på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Mye av økningen skyldes vannskader som har oppstått etter store nedbørsmengder.  Det kan for eksempel være at dreneringen ikke holder, eller at vann og fukt trenger inn på annen måte. Det er også langt flere skader enn på lenge relatert til tilbakeslag fra kloakkrør.

– Når skittent vann strømmer inn i boligen, innebærer det stort ubehag og mye ekstra arbeid, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Hyppigheten av kraftig nedbør har økt over mange landområder og klimaendringene kommer til å gi større lokale nedbørsmengder både i Norge og i resten av verden i årene som kommer. Mange norske kommuner har iverksatt store utbedringer av det kommunale rørsystemet, men noen steder gjenstår det fortsatt viktig arbeid med å utbedre rørsystemene.

– Det må dessuten være mulighet for naturlige vannveier, slik at vannet kan renne unna når regnet pøser ned, sier Neverdal. 

Mange frostskader

De fleste vannskadene skyldes likevel ulike former for rørbrudd inne i boligen. Sist vinter var det en betydelig økning av vannskader som skyldes frost. Det har ikke vært så mange frostskader siden den kalde vinteren i 2010 og 2011.

– Det er viktig å holde boligen eller hytta tilstrekkelig varm for å unngå frostskader. Dersom vannet står lenge før det fjernes, blir ofte skadene svært omfattende etter frostsprengte rør, sier Neverdal.

Vannskadene kommer tett

Hvert niende minutt oppstår det en vannskade her i landet, og da er bedriftsmarkedet holdt utenfor.

De fleste av oss opplever å få minst en vannskade i boligen vår i løpet av livet.

Det er mye større sannsynlighet for å få en vannskade enn brann og innbrudd til sammen, viser tallene fra Finans Norge.

– Det er all grunn til å være føre var, for alle som har hatt en vannskade vet at det er mye styr med langvarig utbedring og tørking før det kan bygges opp igjen, sier Neverdal. 

Vått, men mindre kriminalitet

Skadestatistikken for første halvår 2016 viser at det ble mange og dyre vannskader, men samtidig færre innbrudd.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no