Kompetansesjekken 2016

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kompetansesjekken 2016

Finans Norge foretar i disse dager en undersøkelse blant arbeidsgiverne i finansnæringen der formålet er å skaffe nødvendig informasjon om omstillingen som skjer og om næringens kompetansebehov fremover. 

Finansnæringen er inne i en digital omveltning som fører til store endringer for både ansatte og arbeidsgivere. Næringslivet generelt melder om behov for endret kompetanse, samtidig tyder mye på at Norge kommer til å mangle arbeidskraft i fremtiden. Kampen om kompetansen kan bli stor.

Hvilken kompetanse etterspørres?

Med denne undersøkelsen ønsker vi å finne ut hvilken kompetanse og hvilke egenskaper finansnæringen vil se etter hos folk de nærmeste årene. Videre ønsker vi å finne ut hvordan man vil skaffe seg kompetansen. Vil man satse på kompetanseheving hos dagens ansatte eller vil man ut og hente nye ansatte?

Vil studenter søke jobb i finansnæringen?

Når kartleggingen i næringen er gjort, vil vi gjennomføre en undersøkelse blant studentene på flere av de store lærestedene i Norge for å finne ut om det er interesse for å jobbe innenfor finansnæringen i fremtiden.

Undersøkelsene vil kunne gi svar på om det er et gap mellom næringens behov og studentenes interesse, og hva som i så fall må gjøres for å tette dette gapet.

Runa Opdal Kerr

Runa Opdal Kerr

direktør arbeidsliv

415 15 427 runa.kerr@finansnorge.no