Fripoliser utgjør nå 269 milliarder kroner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fripoliser utgjør nå 269 milliarder kroner

Fripolisene utgjør nå om lag 51 prosent av samlede tjenestepensjonspensjonsrettigheter fra privat sektor. Det viser ny statistikk fra Finans Norge. 

Det blir stadig flere fripoliser og samlet fripolisebestand utgjør nå 269 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 78 prosent siden 2011. 

Bare det siste året har forsikringsforpliktelsene knyttet til fripoliser økt med 44 milliarder kroner - fra 225 til 269 milliarder kroner.

– Fripolisebestanden har økt jevnt og mye siden Finanskriseutvalget i 2011 påpekte at noe måtte gjøres for å løse utfordringene med årlig rentegaranti og stadig økende fripolisebestand i møte med Solvens II. 269 milliarder kroner forvaltes nå på en måte verken forbrukere eller pensjonsleverandører er tjent med, og dette beløpet vil fortsette å øke. Vi har lenge etterlyst at Finansdepartementet tar denne situasjonen på alvor, sier administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer.

Utviklingen i fripoliser. Graf.

Som figuren viser utgjør fripoliser nå 51 prosent av all privat tjenestepensjon, mot 45 prosent i samme periode i fjor.

Privat tjenestepensjon

Det var opptjent 531 milliarder kroner i pensjonsrettigheter i private tjenestepensjonsordninger ved utgangen av 2. kvartal 2016. Av dette utgjør innskuddspensjon 30 prosent.  

Pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven øker prosentvis mest i volum, fra 78,4 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal 2016 til 725 millioner kroner ved utgangen av annet kvartal. Den viktigste årsaken til denne kraftige økningen er overgang til nye uførepensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven, og uførepensjon utgjør om lag 78 prosent av samlet volum for disse ordningene. Nye regler om uførepensjon ble innført ved årsskiftet og bedriftene har fått ett års frist til å endre sine uførepensjonsordninger i tråd med nye regler.

Fripolisene øker fremdeles kraftig

Forsikringsforpliktelser. Graf.

Ved utgangen av 2. kvartal 2016 utgjorde fripolisene 269 mrd. kroner. Dette utgjør om lag 51 prosent av forpliktelsene knyttet til privat tjenestepensjon. Fripolisebestanden har økt med 20 prosent fra samme periode i fjor.

Fripoliser med investeringsvalg utgjorde 5,2 milliarder, som er 2 prosent av samlet fripolisebestand. Dette er en økning på 7 prosent fra 1. kvartal 2016.

Pensjonskapitalbevisene øker også

Pensjonskapitalbevisene utgjør 49 milliarder kroner, en økning på 20 prosent fra samme periode i fjor og en økning på seks prosent fra 1. kvartal 2016. Ved utgangen av 2015 hadde 1,25 millioner personer innskuddspensjon som forvaltes av et livsforsikringsselskap.

Det betales mest til innskuddspensjonsordninger

Samlede innbetalinger til livsforsikring og pensjon i 2. kvartal var 50,4 milliarder kroner, en økning på 1 prosent fra samme periode i 2015. Innbetalingene til innskuddspensjon utgjorde 11,2 milliarder kroner, en økning på 15 prosent fra samme periode i fjor. Dette betyr at innbetalinger til innskuddspensjon utgjør 58 prosent av samlede innbetalinger til private tjenestepensjonsordninger. Samtidig har samlede innbetalinger til private tjenestepensjonsordninger har gått ned fire prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette henger bl.a. sammen med at mange arbeidsgivere har valgt å endre tjenestepensjonsordning fra ytelsespensjon til innskuddspensjon i de senere årene.

Våre medlemmer forvalter til sammen 1137 milliarder kroner

Dette er en oppgang på 2 prosent siden i fjor. Av dette utgjør opptjente rettigheter i tjenestepensjon i privat sektor 531 milliarder kroner, kommunal tjenestepensjon 477 milliarder kroner og individuelle kontrakter 129 milliarder kroner.