Foreslå kandidater til "Årets seniorprofil"

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foreslå kandidater til "Årets seniorprofil"

Kjenner dere noen som fortjener prisen "Årets seniorprofil 2016"?

Senter for seniorpolitikk deler ut prisen «Årets seniorprofil» på den nasjonale IA-konferansen 24. november og Finans Norge vil oppmuntre våre medlemmer til å foreslå kandidater. Prisen gis en virksomhet, en organisasjon eller en enkeltperson som har utmerket seg ved å tilfredsstille ett eller flere av følgende kriterier:   

  • selv framstår som et forbilde for andre seniorer, som en aktiv og attraktiv senior i arbeidslivet
  • selv har bidratt til å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet
  • har bidratt med nye perspektiver på aldring og arbeid, på personalpolitisk arbeid i en virksomhet eller på seniorperspektivet i ledelse
  • har bidratt til å sette seniorpolitiske tema på dagsordenen til myndigheter, partene i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig
  • har i egen virksomhet innført en forbilledlig seniorpolitikk eller en livsfasepolitikk med et seniorperspektiv

I 2015 gikk prisen til advokatfirmaet DLA Piper.

Tidligere vinnere og begrunnelse for tildelingen finner du her

Send forslag til kandidater til "Årets seniorprofil"  til Senter for seniorpolitikk innen 1. oktober og med kopi på e-post til Finans Norge ved prosessområde arbeidsgiver.