Fakturering av kredittkort – nytt rundskriv fra Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fakturering av kredittkort – nytt rundskriv fra Finans Norge

Finans Norge ber finansforetak som tilbyr kredittkort til forbrukerkunder følge Finanstilsynets retningslinjer for fakturering av kredittkort. I et rundskriv til medlemsbankene gjentas denne oppfordringen.

Senest 21.09.16 hadde NRK en nyhetssak om at bankene skor seg på sløve kunder som kun betaler minimumsbeløpet som er oppgitt i beløpsfeltet på fakturaen. En praksis med å sette inn et minimumsbeløp i beløpsfeltet, er i strid med Finanstilsynets rundskriv 10/16 Retningslinjer for å fakturere kredittkort pkt. 3.

Manglende etterlevelse av denne retningslinjen vil - foruten å kunne resultere i forskriftsfesting - også medføre ytterligere uheldig publisitet, samt være egnet til å svekke tilliten til finansnæringen, heter det i rundskrivet fra Finans Norge.

Les rundskriv om fakturering av kredittkort fra Finans Norge