Unødvendig Basel I-forslag fra Finanstilsynet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Unødvendig Basel I-forslag fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har foreslått endringer i beregningsreglene for Basel I-gulvet som følge av nye konsolideringsregler. Finans Norge mener at Basel I inneholder bestemmelser som regulerer denne situasjonen, og at CRD IV ikke gir rom for slik særtilpasning.

I lys av pågående internasjonale prosesser med vurdering av et eventuelt fremtidig gulvkrav vil det dessuten være uheldig med nasjonale regelverksendringer som kanskje innen kort tid likevel må endres, skriver Finans Norge i en høringsuttalelse.

Finans Norges høringsuttalelse om beregning av Basel I-gulvet for IRB-banker som har eierandeler i forsikringsforetak (pdf)