Mer enn 40 BSU-milliarder

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mer enn 40 BSU-milliarder

Nordmenn sparer som aldri før i BSU. BSU-sparingen har økt med 30 prosent de to siste årene, og er nå på over 43 milliarder kroner. – Gode rentebetingelser og vanskeligere boligmarked er nok viktige årsaker, sier kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne.

Sparegris fotografi

Tall per mai 2016 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bankinnskudd til BSU har økt med 10 milliarder de to siste årene, fra 33 til i overkant av 43 milliarder kroner. Veksten har vært 2-3 ganger sterkere enn veksten i ordinære bankinnskudd.

76 prosent av de som oppgir at de har Boligsparing for unge, sier at de satte inn penger på kontoen i løpet av det siste året, i følge tall fra Finansbarometeret som TNS Gallup har utført i samarbeid med Finans Norge. I 2012 var andelen 68 prosent.

 Det er særlig tre forhold som gjør at boligsparing for ungdom (BSU) nå øker kraftig, mener kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne:

  • Veldig mange vet nå at man må spare for å få nok egenkapital til å komme inn på boligmarkedet.
  • Det er svært lave renter andre steder, så BSU er blitt enda mer gunstig enn tidligere.
  • I tillegg har Stortinget økt beløpsgrensene som gjør at man kan spare mer totalt sett.

Fakta om BSU

  • Hvis du er under 34 år kan du spare inntil 25 000 kroner i året og til sammen 300 000 kroner totalt til din første bolig i BSU.
  • Bankene gir svært god rente på BSU-sparing. Hvis du har skattbar inntekt, får du i tillegg et skattefradrag. Skattefradraget er på 20 prosent av sparebeløpet, det vil si 5 000 kroner i året dersom du sparer maksimumsbeløpet.
  • Ved å spare i BSU skaffer du deg egenkapital til bolig. Myndighetene har bestemt at alle som kjøper bolig, og som ikke har foreldre eller andre som kan stille tilleggssikkerhet, som hovedregel minst må ha 15 prosent av kjøpesummen i form av egne oppsparte penger, egenkapital.
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no

Om barometeret

Norsk finansbarometer er en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Finansbarometeret omfatter ca 3000 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004 innenfor bankmarkedet og siden 2006 innenfor skadeforsikring og livsforsikring.