Uendret gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) holdt seg uendret på 5 prosent i juli ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at ikke-finansielle foretak økte gjeldsveksten i perioden, mens husholdningene og kommuneforvaltningen erfarte en nedgang.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 5 055 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes gjeldsvekst ble redusert fra 6 prosent i juni til 5,8 prosent i juli. Oppgangen i veksten man så den foregående måneden ble dermed kortvarig og den svakt nedadgående tendensen ser ut til å fortsette. Dette samsvarer også med den økonomiske utviklingen vi observerer i norsk økonomi for tiden. Fortsatt sterk boligprisvekst kan imidlertid tyde på at veksten vil holde seg høy også fremover. Husholdningenes samlede bruttogjeld endte på 2 986 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Sterkere kredittvekst for ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene er gjeldsveksten betydelig mer volatil enn for husholdningene. Etter fallende tolvmånedersvekst fra februar til mai har veksten bedret seg de siste månedene. I juli fortsatte denne trenden og veksten tok seg opp fra 3 prosent til 3,5 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 622 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak forble endte på 5,6 prosent i juli, hvilket var samme nivå som i juni. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 4 046 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet bedret tolvmånedersveksten seg i juli, men nivået er fortsatt på den negative siden. Veksten endret seg fra -0,9 prosent til -0,1 prosent i perioden og begynner dermed å nærme seg positive nivåer. Publikums sertifikatgjeld har i kontrast til obligasjonsmarkedet kunnet vise til en sterk tolvmånedersvekst i det siste. I juli falt derimot veksten noe, fra 20,8 prosent i juni ble veksten redusert til 17 prosent i perioden.