Positivt likestillingstiltak i DNB

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positivt likestillingstiltak i DNB

DNB har som en del av det lokale lønnsoppgjøret satt av en egen kvinnepott for å rette opp lønnsmessige skjevheter mellom kvinner og menn. Potten skal brukes i tilfeller der skjevhetene kun kan forklares med kjønn.

– I finanssektoren er det relativt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og det er viktig at bransjen har fokus på dette, sier direktør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

– At DNB setter av en egen kvinnepott for å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er et positivt tiltak som gir en viktig signaleffekt. I mange bedrifter kan dette være et riktig grep for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vi ser også at det i flere funksjoner og stillingskategorier i finans kan være sterk overrepresentasjon av ett kjønn. Derfor er det viktig at bedriftene har fokus på likestilt deltakelse blant kvinner og menn når de rekrutterer, sier hun.

Utreder tiltak for likelønn

De sentrale tariffpartene i finans har en felles ambisjon om en vesentlig forbedring av likelønnssituasjonen i bransjen og vil arbeide for likestilt deltakelse for kvinner og menn. Det er viktig for næringen å kunne rekruttere de beste talentene, og god kjønnsbalanse vil gi et mangfold som bidrar til innovasjon og verdiskapning.

I vårens hovedoppgjør i finans ble partene derfor enige om å nedsette et utvalg som i tariffperioden 2016 – 2018 skal utrede og anbefale tiltak som bl.a. kan bidra til å bedre likelønnssituasjonen i næringen.