Gjeldsveksten øker marginalt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsveksten øker marginalt

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) økte til 4,9 prosent ved utgangen av juni ifølge tall fra SSB. Dette var en økning på en tidel siden mai. Oppgangen kom som en følge av økt vekst hos både husholdningene og ikke-finansielle foretak.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 5 040 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Økt gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes gjeldsvekst steg fra 5,8 prosent i mai til 5,9 prosent i juni. Til tross for økt vekst ser det ut til at det trenden over tid er nedadgående, hvilket samsvarer med den økonomiske utviklingen i norsk økonomi for tiden. Fortsatt sterk vekst i boligpriser i enkelte regioner taler imidlertid for at veksten ikke vil reduseres betydelig med det første. Husholdningenes samlede bruttogjeld endte på 2 974 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Oppgang i kredittveksten hos ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene er gjeldsveksten betydelig mer volatil enn for husholdningene. Etter flere måneder på rad med redusert vekst økte tolvmånedersveksten med 0,4 prosentpoeng til 3 prosent i juni. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 620 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak steg fra 5,4 prosent i mai til 5,6 prosent i juni. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 4 034 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet bedret tolvmånedersveksten seg i juni, men nivået er fortsatt på den negative siden. Veksten endret seg fra -1,7 prosent til -0,9 prosent i perioden. Veksten i publikums sertifikatgjeld kan derimot vise til meget sterk vekst på tross av reduksjon i veksten i juni. Tolvmånedersveksten endte på 20,8 prosent, ned fra 21,4 prosent måneden før.