Forventet økning i utlånstap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forventet økning i utlånstap

Økte utlånstap bidro til å redusere bankenes resultat i første halvår. Samtidig holder egenkapitalavkastningen seg fortsatt over ti prosent.

Finanstilsynets rapport om utviklingen i finansforetak viser at bankene har tatt større tap i første halvår i år sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Nedskrivningene har i hovedsak kommet hos store banker og på engasjementer med selskaper i oljerelatert sektor. Utviklingen er som ventet gitt de store utfordringene i sektoren som er observert siden oljeprisen begynte å falle høsten 2014.

Bankene er robuste

Til tross for at tapene er doblet utgjør de kun 0,34 prosent (annualisert) av utlånsvolumet. I tillegg er lønnsomheten i bankene fortsatt god. En egenkapitalavkastning på 10,9 prosent i første halvår viser at bankene er godt posisjonert for å håndtere tap over driften. Det samlede overskuddet for bankene er marginalt høyere enn samme periode i fjor.

Fortsatt ulik kredittvekst mellom norske banker og utenlandske filialer

Kredittveksten til innenlandske bedrifter har i en lengre periode vært preget av sterk vekst fra utenlandske bankers filialer. Som Finans Norge ved flere anledninger har pekt på, kan dette skyldes særnorsk regulering og som ikke treffer sistnevnte. De siste 12 månedene har veksten i utlån fra utenlandske bankers filialer vært på hele 21,2 prosent, mens veksten fra norske banker kun har vært på 1,2 prosent.

I personmarkedet er forskjellen noe mindre. Utlånsveksten siste 12 måneder var her på 7,1 prosent og 12 prosent for henholdsvis norske banker og utenlandske bankers filialer. Veksten var samlet sett på 7,5 prosent.

Kilde: Finanstilsynets resultatrapport for finansforetak, 1. halvår 2016

Kontaktperson:

Erik Johansen
direktør område Bank og kapitalmarked
e-post: erik.johansen@finansnorge.no
mobil: +47 92282616