Finansskatt er ingen god ide

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansskatt er ingen god ide

Finansnæringen har jobbet godt med å synliggjøre de negative konsekvensene av å innføre en finansskatt. 

Før ferien ble flertallet av partiene på Stortinget enige om et skatteforlik. Her vedtok Frp, Høyre, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det skal innføres en finansskatt fra 2017. Hvordan skatten skal utformes, er opp til finansminister Siv Jensen og vil bli presentert i fremleggelsen av høstens statsbudsjett. 

Både Finans Norge, Finansforbundet og lokale banker har i flere medieoppslag og debattinnlegg fått frem at å innføre en økt skatt på arbeidstakere i norske banker og forsikringsselskap vil få den utilsiktede effekten at en enda større andel av finansielle tjenester leveres fra utlandet. En finansskatt vil føre til arbeidsledighet, outsourcing og nedlagte lokalbanker.

– Mitt inntrykk er at denne skatten tar utgangspunkt i salderingsspørsmål. Det virker som om man innfører en økt skatt på finansnæringen uten å tenke så nøye igjennom konsekvensen. Jeg håper regjeringen tar innover seg våre bekymringer, sier Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge.

Her er noen av medieoppslagene som synliggjør konsekvensene ved å innføre en finansskatt: