Bunnen er passert, optimismen stiger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bunnen er passert, optimismen stiger

PRESSEMELDING: Det norske folket har ristet av seg sjokket av lavere oljepris og reduserte investeringer i oljenæringen. – Resultatet fra forventningsbarometeret er en tidlig indikasjon på et stemningsskifte, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser at befolkningen har større tro på økonomien fremover. 

Bilde av damer med shoppingposer

Hovedindikatoren viser denne gangen fortsatt en liten overvekt av pessimistiske svar. Oppgangen fra forrige måling er imidlertid et tidlig tegn på at stemningen i folket er i ferd med å snu.

– Vi ser en overvekt av positive svar i de fleste aldersgrupper, i de ulike landsdelene og i de forskjellige inntektsgruppene. Selv i vår hardest rammede landsdel, Sør/Vestlandet, registrerer vi en sterk økning i fremtidstroen, sier Kreutzer.

Forventningsbarometeret, som er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og TNS Gallup, består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator. I tillegg kan vi måle stemningen i ulike inntekts-, alders-, utdannings- og geografiske grupper.

Arbeidsledigheten ikke like høy som fryktet

Oljenæringen er en viktig vekstimpuls for norsk økonomi. Når denne blir truffet av et kraftig prisfall, store kostnadskutt og oppsigelser, justerer også forbrukerne fremtidstroen og de blir mer forsiktige enn de ellers ville vært.

Nye tall viser imidlertid en svakere vekst i arbeidsledigheten enn det man på forhånd kunne frykte. De siste månedene har det vært en nedgang i antallet helt arbeidsløse. Selv om antall arbeidsløse og på tiltak nå utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken, en oppgang fra 3,4 prosent i juli 2015, er dette bedre enn ventet.

– Utviklingen i arbeidsledigheten har trolig vært bedre enn mange fryktet, noe som kan være en av årsakene til resultatene, sier Kreutzer og fortsetter:

– En aktiv finanspolitikk og målrettede tiltak, i kombinasjon med lave renter og et sterkt fall i kronekursen, har gjort at deler av norsk næringsliv har kunnet demme opp for noe av nedgangen i oljesektoren og de ringvirkningene det skaper. Det er viktig at dette ikke blir en sovepute for de omstillingsutfordringene vi har i norsk økonomi.

Stort behov for investeringer

– Norge har fortsatt et stort behov for nytenkning og investeringer for å skape nye arbeidsplasser med høy verdiskapning. Vi vet at små og mellomstore bedrifter over hele landet trenger finansiering. Derfor anbefaler vi at også Norge innfører den europeiske kapitalkravsrabatten for lån til små og mellomstore bedrifter, sier Kreutzer. Han legger til:

– Finansnæringen spiller en viktig rolle i omstillingen, og det er avgjørende at næringen får konkurransedyktige vilkår for å kunne fylle sin samfunnsrolle.

De eldste mest skeptisk

Det er nå kun de som er 60 år eller eldre som fortsatt har et pessimistisk syn på fremtiden.

– Forklaringen kan være at denne gruppen har særlige utfordringer på arbeidsmarkedet, og at de også har den største sparekapitalen som det er vanskelig å få god avkastning på i en lavrenteverden, sier Kreutzer.

Lenger ned på aldersstigen er gjerne gjeldsgraden høyere. For disse aldersgruppene vil spådommen om lav rente være noe som trygger deres opplevelse av fremtidig risiko i lang tid fremover.

Norge igjen mer positive enn EUs forbrukere

For ett år siden ble norske forbrukere mer pessimistiske til fremtiden enn forbrukerne i EU. Det var første gang siden barometeret så dagens lys i 1992. Denne gangen krysses linjene igjen. Norske forbrukere er igjen mer optimistiske enn snittet i EU. Britenes folkeavstemning om å forlate EU kan ha ført til en nedjustert fremtidstro i de ulike EU-landene.

Se også: Tom Staavis blogg - Et gledelig løft i fremtidstroen

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

– Utviklingen i arbeidsledigheten har trolig vært bedre enn mange fryktet, noe som kan være en av årsakene til resultatene

- Idar Kreutzer

Adm.direktør Finans Norge