08

Gå til hovedinnhold

08

Uendret gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) holdt seg uendret på 5 prosent i juli ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at ikke-finansielle foretak økte gjeldsveksten i perioden, mens husholdningene og kommuneforvaltningen erfarte en nedgang.

Forventet økning i utlånstap

Økte utlånstap bidro til å redusere bankenes resultat i første halvår. Samtidig holder egenkapitalavkastningen seg fortsatt over ti prosent.

«Betalingskrigen» i Kapital

Kapital har i sin siste utgave en god og bred artikkel om finansnæringens satsing på mobile betalingsløsninger. Finans Norge og Bits AS har noen refleksjoner knyttet til denne. 

Bilde av en som holder en telefon foran en skjerm

Klart språk gjør pensjon enklere å forstå

Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid. Sammen med Språkrådet har Finans Norge derfor utarbeidet et enklere pensjonsspråk.

Åse Wetås og Idar Kreutzer fotografi
Åse Wetås og Idar Kreutzer

Personlig økonomi inn i læreplanene

I de nye læreplanene vil det bli bedre opplæring i personlig økonomi ifølge Christian Tynning Bjørnø (Ap) og Kristin Vinje (H) fra Stortingets utdanningskomité. De diskuterte stortingsmeldingen om innholdet i fremtidens skole basert på Ludvigsen-utvalget på...

Bilde av Jan Erik Fåne, Christian Tynning Bjørnø (Ap) og Kristin Vinje fra Stortingets utdanningskomité
Jan Erik Fåne ledet debatten mellom Christian Tynning Bjørnø (Ap) og Kristin Vinje fra Stortingets utdanningskomité

Et gledelig løft i fremtidstroen

Finans Norges ferske måling av forbrukertillit viser et kraftig løft i tillit i tredje kvartal for alle regioner, aldre, inntekts- og utdanningsgrupper. Det gir grunn til optimisme selv om det ikke betyr at norsk økonomi er friskmeldt. Det skriver Tom Staav...

Tom Staavi. Foto.

SpareBank 1 Nord-Norge er best i klasserommet

I Troms har over 80 prosent av elevene på ungdomsskolen hatt personlig økonomi på timeplanen med ansatte fra  SpareBank 1 Nord-Norge som veiledere. Nå mottar banken pris for arbeidet. 

Vinnerne. Foto.
Fra venstre: Anne Kathrine Slungård, Åsmund Eidskrem, Lars Nymo Trulsen, Ida Zoi og Idar Kreutzer. Foto: Ragnar Falck, Sparebankbladet.

Ungdomsskole-NM i smarte pengeråd

Finans Norge utlyser en ny nasjonal konkurranse blant alle ungdomsskoleklasser. Konkurransen går ut på å være den beste privatøkonomiske rådgiveren for familien Smart.

Familien Smart. Tegning.

Bunnen er passert, optimismen stiger

PRESSEMELDING: Det norske folket har ristet av seg sjokket av lavere oljepris og reduserte investeringer i oljenæringen. – Resultatet fra forventningsbarometeret er en tidlig indikasjon på et stemningsskifte, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge....

Bilde av damer med shoppingposer

Vil hjelpe lærere med undervisning i personlig økonomi

PRESSEMELDING: Ungdom bør lære mer om personlig økonomi i skolen. Nå lanseres Skolemeny.no, som skal gi lærerne kunnskap, inspirasjon og hjelpemidler for å løfte denne undervisningen.

Skolemeny.no skal gjøre det bli lettere for alle å finne gode ressurser til økonomiopplæringen

Unødvendig Basel I-forslag fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har foreslått endringer i beregningsreglene for Basel I-gulvet som følge av nye konsolideringsregler. Finans Norge mener at Basel I inneholder bestemmelser som regulerer denne situasjonen, og at CRD IV ikke gir rom for slik særtilpasning.

Positivt likestillingstiltak i DNB

DNB har som en del av det lokale lønnsoppgjøret satt av en egen kvinnepott for å rette opp lønnsmessige skjevheter mellom kvinner og menn. Potten skal brukes i tilfeller der skjevhetene kun kan forklares med kjønn.

Finansskatt er ingen god ide

Finansnæringen har jobbet godt med å synliggjøre de negative konsekvensene av å innføre en finansskatt. 

Hundrevis tatt for forsikringssvindel

PRESSEMELDING: Hittil i år er nesten 500 mennesker avslørt for forsikringssvindel, viser tall fra Finans Norge.  I gjennomsnitt forsøker svindlerne å lure til seg rundt 300 000 kroner.

Mann ser på kvittering med lupe. Foto.
Forsikringsnæringen avslører mye svindel.

BankAxept drar ut på turné

Tirsdag 9. august startet BankAxept-kampanjen "Hele Norges Knapp" på Egertorget. Dette er BankAxepts første merkevarekampanje. Et team bestående av fire unge personer skal reise rundt i flere av Norges største byer med en campingvogn og en knapp for å finne...

Bilde av en liten gutt som er med på knappetrykk konkurransen til BankAxept

Gjeldsveksten øker marginalt

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) økte til 4,9 prosent ved utgangen av juni ifølge tall fra SSB. Dette var en økning på en tidel siden mai. Oppgangen kom som en følge av økt vekst hos både husholdningene og ikke-finansielle foretak.

Flere tusen vannskader på Østlandet i helgen

Rundt 2000 skader er så langt meldt inn til forsikringsselskapene etter de store nedbørsmengdene på Østlandet sist helg. Hittil er skadene beregnet til rundt 150 millioner kroner.

Kortbruk for nesten 55 milliarder i juli

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i juli ble utført 153 millioner kortkjøp, en økning på 5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det ble handlet med betalingskort for 54,8 milliarder kroner, en vekst på 2,2 prosent.

Bilde av et betalingskort

To høringssaker på arbeidslivsområdet

Arbeids- og sosialdepartementet har nylig sendt ut to høringssaker. Den ene dreier seg om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling.  Den andre om endringer i folketrygdlovens regler om arbeidsavklaringspenger. Finans Norge vil gjerne ha innspill fra våre medlemsselskaper før vi sender inn vårt høringssvar.

Mer enn 40 BSU-milliarder

Nordmenn sparer som aldri før i BSU. BSU-sparingen har økt med 30 prosent de to siste årene, og er nå på over 43 milliarder kroner. – Gode rentebetingelser og vanskeligere boligmarked er nok viktige årsaker, sier kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan...

Sparegris fotografi