Skader etter lynnedslag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skader etter lynnedslag

– Heldigvis er det sjelden lynnedslag fører til større boligbranner, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge. Brannstatistikken for 2. kvartal 2016 viser at det per 30. juni var meldt inn i underkant av 1500 skader til forsikringsselskapene etter lynnedslag. Erstatningsbeløpene var på drøye 47 millioner kroner.

For hele fjoråret ble det meldt inn litt over 7 000 skader etter lynnedslag med erstatningsutbetalinger på 230 millioner kroner. Det ga en gjennomsnittserstatning på rundt 33 000 kroner.

Flest lynskader i juli og august

Ved utgangen av juni i år er det rapportert inn nesten 1500 skader.

– Det er i juli og august det tradisjonelt lyner mest, så hvordan året blir seende ut er det for tidlig å si noe om, sier Westby.

Heldigvis er det sjelden det oppstår større skader som boligbranner etter lynnedslag. Det er mest mindre skader på elektrisk utstyr, TV’er, sikringsanlegg og varmepumper.

I 2015 var det flest lynskader på bygninger og innbo i Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal. Så langt i år er Hordaland fortsatt det fylket med flest skader, etterfulgt av Rogaland og Oslo.

Trekk ut støpsler

– Støpsler til elektriske apparater bør trekkes ut når det er varslet torden og lyn og før man reiser bort. Forsikringsgodkjent overspenningsvern er også en god investering, sier Tonje Westby.

Gir erstatning

Skader etter lynnedslag erstattes hvis du har en hjem/villa-forsikring. Skadene dekkes under brannforsikringen som er en obligatorisk del av hjem/villa-forsikringen.

Hva dekkes av forsikring?

Alle skader forårsaket av lynnedslag dekkes. Skulle fryseren gå, så dekkes også verdien av innholdet.

Fakta

Statistikk