07

Gå til hovedinnhold

07

Skader etter lynnedslag

– Heldigvis er det sjelden lynnedslag fører til større boligbranner, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge. Brannstatistikken for 2. kvartal 2016 viser at det per 30. juni var meldt inn i underkant av 1500 skader til forsikringsselskapene ett...

Er fremtidens finansrådgiver en robot?

Finansnæringen er inne i en digital revolusjon som medfører store endringer for både kunder og ansatte. Arbeidsoppgaver robotiseres og nye finansielle tjenester utvikles og lanseres fortere enn de fleste klarer å følge med på. 

Finansiell rådgivning, foto
I fremtiden kan finansiell rådgivning også foregå digitalt

Eldre med solid økonomi

En typisk husholdning i aldersgruppen 63-68 år har i dag en samlet nettoformue på ca. 3,8 millioner kroner. Tilsvarende verdi for husholdninger under 63 år er 2,2 millioner kroner.  – Mange eldre husholdninger har med andre ord en solid økonomi med høye...

Bilde av eldre mennesker på en benk ved vannet

Kortbruken økte med ni prosent

Korthandel juni 2016: Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i juni ble utført 161,7 millioner kortkjøp, en økning på 9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det ble handlet med betalingskort for nesten 57,2 milliarder kroner, en vekst på 6 prosent. I tillegg ble det satt ny månedsrekord for bruk av BankAxept-kort.

Samarbeid om digitalisering med det offentlige

Bits AS (tidligere Bankenes Standardiseringskontor) har i sitt mandat fra Finans Norge å være en pådriver for digital samhandling i samfunnet. I den sammenheng pågår det et omfattende og spennende samarbeid mellom det offentlige og finansnæringen. Les mer om samarbeidet mellom det offentlige og finansnæringen hos Bits.

Arbeidstakerne er vinnerne med mer fleksibilitet

Finans Norge støtter et regulert arbeidsliv, hvor arbeidsmiljøloven og tariffavtaler skal og bør være grunnstenen i den norske arbeidslivsmodellen. Nettopp derfor er det nødvendig med en oppmykning av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.