YS ber partiene skrote finansskatten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

YS ber partiene skrote finansskatten

YS ber partiene bak skatteforliket om å snu når det gjelder innføring av finansskatt.

YS-leder Jorunn Berland. Foto.
YS-leder Jorunn Berland går hardt ut mot finansskatten.

– Dette vil føre til færre faste ansatte og mer innleid arbeidskraft, økt arbeidsledighet og dyrere bank- og forsikringstjenester, sier YS-leder Jorunn Berland i en pressemelding.

I skatteforliket på Stortinget ble partiene enige om å innføre en særskatt for finansnæringen på 3,5 milliarder kroner fra 2017. En av modellene som har vært diskutert er å øke arbeidsgiveravgiften på ansatte i næringen.

– Dette betyr at det blir langt dyrere for finansnæringen å ha egne faste ansatte i Norge. Konsekvensen blir at det lønner seg å kvitte seg med egne ansatte og leie inn arbeidskraft eller outsource oppgaver, sier Berland.

– I en tid der alle snakker om hvor viktig det er å bevare norske kompetansearbeidsplasser innføres det altså en ekstraskatt som kan føre til at tusenvis av arbeidsplasser flyttes til lavkostland, mener hun.

Les hele pressemeldingen på YS.no