Vi trenger stabilitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vi trenger stabilitet

– Uvissheten rundt konsekvensene av britenes EU-avstemning vil være utfordrende både på kort og lengre sikt. Dette vil medføre usikre tider som også vil ramme Norge. Det er nå viktig å sikre stabilitet og gi trygghet rundt norsk tilknytning til Europa, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Idar Kreutzer fotografi
Idar Kreutzer, adm.dir, Finans Norge

Kreutzer peker på usikkerhet rundt tre viktige dimensjoner som følge av Brexit; De økonomiske følgene, de politiske følgene og de verdimessige følgene.

Usikre økonomiske følger

Internasjonal økonomi har som ventet reagert svært negativt på britenes beslutning om å melde seg ut av EU.

– Med tanke på at verdensøkonomien allerede er svak og svært usikker, er timingen på denne avgjørelsen svært skadelig. Akkurat hvordan de nærmeste ukene vil utspille seg, er det vanskelig å si noe om. Vi ser allerede effekter på valutakurser, aksjekurser, oljepris, og finansieringskostnader, og volatiliteten kan fortsette i tiden framover. Usikkerheten er ikke god for finansiell stabilitet og finansmarkedene, og vil kunne gi store og negative ringvirkninger. Jeg vil allikevel understreke at norske banker er godt rustet både soliditets- og likviditetsmessig for den typen uro, også over tid. Myndighetene må nå følge utviklingen tett, og bidra med nødvendige tiltak for å bidra til å stabilisere og begrense konsekvensene for norsk økonomi, sier Kreutzer.

Politiske følger

Kreutzer er også opptatt av de mer langsiktige politiske følgene av Brexit. – Britenes uttreden av EU kan få konsekvenser for andre EU-lands tilknytning. Usikkerhet rundt Storbritannias samhandel med omverdenen og rolle i verden er i dag fundamental. Nå må britene forhandle frem en avtale med EU, og det kan meget vel påvirke EØS-avtalen, som er helt avgjørende for norsk verdiskaping.

Stabilitet og samarbeid

– Vi lever i en tid med store internasjonale utfordringer, noe som burde løses gjennom økt internasjonalt samarbeid og samspill. Klima, sikkerhet og migrasjon er utfordringer som kun løses gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid. Til tross for at britene går ut av EU, må Europa fortsette å løse de store utfordringene i et tett samarbeid, sier Kreutzer.

Hegn om EØS

– For Norge er det nå avgjørende å skape stabilitet og trygghet. Vårt viktigste ankerfeste er EØS-avtalen. Det vil være viktig å hegne om denne og ikke bidra til noen som helst usikkerhet om dette nå, sier Kreutzer.