Statlig eierskap, personangrep og Kolberg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Statlig eierskap, personangrep og Kolberg

I en NTB-artikkel torsdag 9. juni fyrte lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Martin Kolberg, av en voldsom salve mot børsdirektør Bente Landsnes, NHO-direktør Kristin Skogen Lund og Finans Norge-direktør Idar Kreutzer. Her er deres tilsvar.

Bente Landsnes, Idar Kreutzer og Kristin Skogen Lund. Foto.

Tilsvar fra
Bente Landsnes, direktør Oslo Børs
Kristin Skogen Lund, direktør NHO
Idar Kreutzer, direktør Finans Norge

Martin Kolberg velger å svare opp et forsøk på en viktig prinsipiell debatt om hvordan staten skal utøve sitt eierskap med personangrep. Det er trist, og fremmer ikke det åpne, informerte, offentlige ordskiftet.

Kolberg vet naturligvis at NHO, Oslo Børs og Finans Norge ser på korrupsjon som en alvorlig trussel mot marked og samfunn, og aktivt deltar i arbeidet for å bekjempe korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Når han velger en karakteristikk som "motkrefter" om oss er det uakseptabelt og for oss fullstendig uforståelig. Norge kjennetegnes tvert imot av høy tillit og bred enighet om viktige grunnleggende verdier mellom myndigheter og næringsliv.

Det vi har tillatt oss å gjøre, er å peke på to spesifikke forhold:

  • for det første at vi har et grunnlovfestet maktfordelingsprinsipp i Norge med betydelig vekt på rettsvern, og at kontrollkomiteen ikke bør påta seg en rolle som etterforsker, aktor og dommer.
  • for det andre har vi påpekt at staten som stor eier nasjonalt og internasjonalt må være særlig aktsom i utøvelsen av sitt eierskap. Vi har påpekt at det som kan oppfattes som brudd på eierskapsprinsippene, som har ligget fast siden 2002, kan bidra til å undergrave tilliten til staten som eier.

Når Kolberg sier at denne saken er for viktig til at man kan la seg begrense av juridiske spissfindigheter, har vi fremholdt at det nettopp er når sakene er viktige eller vanskelig at det er avgjørende at fastsatte prosedyrer følges. Vi har også påpekt at de såkalt juridiske spissfindighetene det er snakk om, er overholdelse av lover og forordninger Stortinget selv har vedtatt og fastsatt.

Når man med personangrep forsøker å kneble en debatt om disse viktige spørsmålene, så blir det et demokratisk problem.