Skogen Lund møtte hovedstyret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skogen Lund møtte hovedstyret

Fredag 3. juni var det hovedstyremøte i Finans Norge. Møtet ble innledet med besøk av NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

Kristin Skogen Lund. Foto.

Skogen Lund innledet med å redegjøre for NHOs syn på finansskatten og på status i arbeidet med å utrede ny tjenestepensjon. Det ble også en god dialog om næringslivets forventninger til finansnæringen i den omstillingen Norge står overfor. Finans Norge og NHO har flere sammenfallende synspunkter både på skatt, kapitalkrav og andre relevante tema for finansnæringen.

Mange hovedstyresaker

Hovedstyret hadde for øvrig en tettpakket agenda. Hovedstyret fikk en oppsummering og status for finans Norges arbeid blant annet med implementering av strategien for 2015-2017, denne gang med ekstra fokus på digitalisering og organisasjonsutvikling.

Bank

På banksiden var det arbeidet i banklovkommisjonen med nytt kriseregelverk og nytt krav til uvektet kapitalandel som var de sentrale temaene

Liv og forsikring

Arbeidet med eventuell ny privat tjenestepensjon ble gjennomgått. Utfordringene med fripoliser ble også gjennomgått. Styret ble informert om at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre har bedt om at det bør nedsettes en fripolisekommisjon for å finne løsninger på problemet med årlig avkastningsgaranti.

På forsikringsområdet var styret også innom trafikkforsikringsavgiftet, og fikk en oppdatering på arbeidet med å forenkle pensjonsspråket, som er et samarbeid mellom Finans Norge og Språkrådet.

Finansskatt

Av andre næringspolitiske tema, ble det brukt mest tid på diskusjonen om innføring av en finansskatt fra 2017. Slik det nå ligger an, vil denne bli innkrevet som en ekstra arbeidsgiveravgift på 9,6 % for finansnæringen. Dette vil være en svært uheldig løsning som vil ha en rekke negative effekter. Hovedstyret sluttet seg til at det er avgjørende å arbeide videre mot innføring av denne skatten.

Den pågående debatten om tilknytning til EUs finanstilsyn og Stortingets innstilling til finansmarkedsmeldingen 2015, var også tema.

Hovedstyret diskuterte videre hvilke tema Finans Norge bør spille inn til kontaktmøtet med finansminister Siv Jensen i slutten av juni. På møtet vil for øvrig både styreleder Odd Arild Grefstad, nestleder Rune Bjerke og styreleder Finn Haugan i Sparebankforeningen delta.

Nibor og forbrukerpolitikk

Organiseringen av administratorrollen for Nibor ble behandlet i hovedstyret.

Finanstilsynets direktør har ønsket å etablere en halvårlig møteplass hvor tilsynet møter Finans Norge og utvalgte representanter fra næringen til kontaktmøter. Dette var hovedstyret svært positive til. Det vil i samarbeid med tilsynet bli utarbeidet saksliste for hvert møte, og representasjon fra medlemmene vil bli avgjort ut fra saksliste og ønske om rotasjon.

Finans Norge har utarbeidet en medlemsstrategi og ønsker å forbedre sin medlemsdialog. Hovedstyret fikk presentert planene for dette, og sluttet seg til disse.

Hovedstyret behandlet også evalueringen av årets finansnæringens dag, som fikk tidenes høyeste score. 

Aktivitetsanalyse Finans Norge

For å legge til rette for hovedstyrets innsyn og oppfølging av Finans Norges virksomhet har administrasjonen utarbeidet en rapport over de sakene som behandles av ledergruppen i løpet av året. 

Rapporten gir en oversikt over de saker ledergruppen har behandlet under ledermøtene det siste året, se figurer under.  

Fordeling av saker på bransje og/eller område 

Fordeling av saker på bransje og/eller område. Figur.

Fordeling på strategiske fokusområder

Fordeling av saker på strategiske fokusområder. Figur.

Beste Finansnæringens dag noensinne

Hovedstyret i Finans Norge evaluerte i møte 3. juni Finansnæringens dag 2016. Det ble konkludert med at årets arrangement var det beste noensinne.