Pilar 2: Bransjen er blitt lyttet til

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pilar 2: Bransjen er blitt lyttet til

Finanstilsynet har idag publisert rundskriv 12/2016 med oppdaterte prinsipper for vurdering av bankenes samlede kapitalbehov. Til grunn for oppdateringen ligger blant annet en høringsrunde med bransjen på konkrete beregningsmetoder. 

Finans Norge ga flere innspill til Finanstilsynet på vegne av bransjen i høringen, og bransjen har fått gjennomslag for flere av de sentrale synspunktene. Pilar 2-prosessen vurderes å bli forbedret og vil blant annet omfatte en dialog mellom tilsynet og det enkelte foretak om kravene.

Pilar 2-kravet per foretak vil dessuten bli offentliggjort, noe som vil øke transparensen på området. Også når det gjelder enkeltelementer i beregningsmetodene for kreditt- og markedsrisiko har Finanstilsynet foretatt justeringer og endringer i tråd med synspunktene fra Finans Norge.