Pensjonspenger til det grønne skiftet?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pensjonspenger til det grønne skiftet?

Torsdag 15. september inviterer Finans Norge og Norsk Klimastiftelse til felles klimafrokost der vi spør: Hvordan kan norsk pensjonskapital sysselsettes slik at det både tjener det grønne skiftet og sikrer trygg og god avkastning for fremtidens pensjonister? Meld deg på nå!

Pensjonsreformen og overgangen til innskuddspensjoner medfører at det hver måned blir stadig mer pensjonskapital som skal sikres god avkastning til fordel for fremtidige pensjonister. Samtidig er det behov for store investeringer i fremtidsrettet infrastruktur som kan bidra til overgangen til lavkarbonsamfunnet. Men begrensninger i forsikringsvirksomhetsloven begrenser i høy grad omfanget av slike investeringer for pensjonsfondene.

I Regjeringens Finansmarkedsmelding – som kom i april – heter det at Finansdepartementet vil vurdere endringer i regelverket for å legge til rette for at privat pensjonskapital kan investeres mer i infrastruktur. På Klimafrokosten spør vi blant annet:

Kan nytt regelverk og nye samarbeidsmodeller bidra til at fornuftig infrastruktur kan forseres, for eksempel t-baner og tog i og rund de store byene i Norge og utlandet?
Kan pensjonskapital bidra i en restrukturering av norsk kraftbransje, både kraftverk og ledninger?
Kan en slik nyorientering av politikken sikre tiltrengte arbeidsplasser og bidra til at oljesmellen dempes?
Hvordan er risikoen knyttet til slike investeringer?

Mer informasjon om arrangementet og påmelding finner du her.