Møte med Siv Jensen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møte med Siv Jensen

Finansskatt, skjevregulering og betalingsformidling var temaer som sto på dagsordenen da Finans Norge hadde sitt halvårlige kontaktmøte med finansminister Siv Jensen mandag 27. juni.

Siv Jensen. Foto.

Styreleder Odd Arild Grefstad, nestleder Rune Bjerke, og styreleder Finn Haugan i Sparebankforeningen stilte i møtet sammen med Idar Kreutzer, Ole Morten Geving og Jan Erik Fåne fra administrasjonen i Finans Norge.

Finansnæringen ga først en gjennomgang av sentrale økonomiske utviklingstrekk og næringens syn på situasjonen i norsk økonomi. Her berørte man også effektene av Brexit.

Skjevregulering

Det neste temaet var effektene av skjevregulering av banksektoren, og av at Norge fører en strengere og raskere implementering av kapitalkrav enn konkurrentlandene. En problemstilling som har vært tatt opp med Finansdepartementet en rekke ganger tidligere.

Finans Norge ga også sitt syn på den forestående finansskatten. Det er ikke gitt noen god begrunnelse for hvorfor finansnæringen skal beskattes hardere enn andre næringer. Slik denne skatten nå ser ut til å utformes, vil det være svært skadelig siden den blir en ren skatt på ansatte i finansnæringen.

SMB-rabatten

Finans Norge tok også opp spørsmålet om innføring av den såkalte SMB-rabatten på utlån, hvor Norge er eneste landet som ikke har innført dette. Det ble også bedt om en forsering av arbeidet med å tilrettelegge for verdipapirisering som en ny alternativ finansieringskilde.

På pensjonsområdet varslet næringen at den ønsker å bistå i det utredningsarbeidet om ny tjenestepensjon som nå skal iverksettes i samarbeid med partene i arbeidslivet. Næringen gjentok dessuten sine syn på hvordan fripoliseproblemene kan løses.

Finans Norge presenterte også status for videre utvikling av felles infrastrukturløsninger for norsk finansnæring. Dette er et arbeid Finansdepartementet er svært opptatt av.

Møtet var svært godt i den forstand at vi fikk presentert en rekke viktige saker og synspunkter på en god måte overfor finansministeren. Vi mottok imidlertid ikke noen tydelige signaler eller tilbakemeldinger på det som ble presentert – hvilket heller ikke er vanlig i slike møter.