Markedsandeler – endelige tall og regnskapsstatistikk for 1. kvartal 2016

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsandeler – endelige tall og regnskapsstatistikk for 1. kvartal 2016

Finans Norges markedsstatistikk for 1. kvartal 2016 viser at veksten i privat innskuddsbasert tjenestepensjon fortsetter.  Innbetalinger til innskuddsbaserte ordninger utgjør ved utgangen av 1. kvartal 2016 i underkant av 47 prosent av samlede innbetalinger til private tjenestepensjonsordninger.

Mange bedrifter har avviklet sine ytelsesordninger

Samlede innbetalinger til livsforsikring og pensjon i 1. kvartal 2016 utgjorde totalt 25,5 milliarder kroner. Av dette ble 17,2 milliarder betalt inn til ytelsespensjon og andre produkter uten investeringsvalg. De samlede innbetalingene var 8 prosent lavere enn tilsvarende innbetalinger på samme tid i 2015. Dette har blant annet sammenheng med at mange bedrifter har avviklet sine ytelsesordninger og gått over til innskuddspensjon for sine ansatte. Ytelsesordningene har blitt dyrere de senere årene på grunn av økt levealder og lave renter. Når disse avvikles, får bedriftene lavere kostnader og/eller større forutsigbarhet i sine tjenestepensjonsordninger.

Samlede forsikringsforpliktelser har økt med 6 prosent siden i fjor

Livsforsikringsselskapene hadde samlede forsikringsforpliktelser på 1 114 milliard kroner ved utgangen av 1. kvartal 2016. Dette er en økning på 6 prosent fra samme tid i fjor.

Innskuddspensjon utgjør nå 29 prosent av samlede forpliktelser

Samlede midler i innskuddspensjon utgjør 152,5 milliarder kroner, en økning på om lag 5 milliarder siden årsskiftet. I overkant av 29 prosent av selskapenes samlede tjenestepensjonsforpliktelser er nå knyttet til innskuddspensjon.

Fortsatt lave tall for hybridpensjon

Totale forsikringsforpliktelser i hybridpensjonsordninger utgjorde 78,4 millioner kroner ved utgangen av 1. kvartal 2016, en økning på 28 millioner kroner fra 31.12.2016.

Fripoliser

Fripoliser utgjør 259 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2016. Dette er en økning på 19 prosent fra samme tid i fjor og en økning på 9 prosent fra årsskiftet. Fripoliser med investeringsvalg utgjør 4,9 milliarder kroner, dvs. i underkant av 2 prosent av de totale fripoliseforpliktelsene.

Pensjonskapitalbevis

Forpliktelsene knyttet til pensjonskapitalbevis fortsetter å øke, og utgjør nå 46,5 milliarder kroner. Dette er en økning på 18 prosent fra samme tid i 2015, mens forpliktelsene ved utgangen av 2015 var på 45 milliarder kroner.