Lavere gjeldsvekst både til husholdninger og bedrifter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lavere gjeldsvekst både til husholdninger og bedrifter

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt fra 5,1 prosent i april til 4,8 prosent i mai, ifølge statistikk fra SSB. Gjeldsveksten falt både for husholdninger og ikke-finansielle foretak.

Gjeldsveksten til norske husholdninger var 5,8 prosent i mai, mens gjeldsveksten til foretakene var 2,6 prosent.

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5 012 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Nedgang i gjeldsveksten til husholdninger

Kredittveksten til husholdningene falt fra 6,0 prosent i april til 5,8 prosent i mai. Veksten er dermed tilbake på nivået i mars. Gjeldsveksten er fortsatt høyere enn veksten i husholdningenes samlede disponible inntekt. Det innebærer at husholdningenes gjeldsnivå øker videre, men i noe lavere tempo enn tidligere. Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 953 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Lavere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak falt fra 3,2 prosent i april til 2,6 prosent i mai. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 614 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 4 011 milliarder kroner i mai. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak var 5,4 prosent i mai, ned fra 5,6 prosent i april. Utlån fra banker og kredittforetak tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

I obligasjonsmarkedet er det negativ vekst. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var på -1,7 prosent i mai, ned fra -0,5 prosent i april. 

Ti spørsmål om negative renter

Flere land i Europa opplever at rentenivået er negativt. Også i Norge er rentenivået svært lavt, og enkelte spekulerer i om vi også her i landet kan få oppleve negative renter. Hvordan vil dette slå ut, og hva slags praktiske følger vil det ha? Her er ti spørsmål og svar om negative renter.