Kun en av ti får hjelp til BSU-sparing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kun en av ti får hjelp til BSU-sparing

En av ti med BSU – boligsparing for ungdom – oppgir at foreldre eller andre i familien har betalt innskudd til BSU-kontoen i løpet av det siste året. Veksten i BSU-innskudd har de siste årene vært 2-3 ganger høyere enn veksten i ordinære bankinnskudd. 

Boligblokker. Foto.

Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) står det nå over 43 milliarder kroner på bankenes BSU-kontoer, hele fem milliarder kroner mer enn for ett år siden. I Norsk finansbarometer 2016, utført av TNS Gallup for Finans Norge, svarer ni prosent av alle med BSU-konto at foreldre eller annen familie har betalt innskudd til BSU det siste året. Samtidig svarer hele 96 prosent at de selv har betalt BSU-innskudd.

Nesten alle bidrar selv

– Noen får hjelp til BSU-sparingen, men nesten alle bidrar med egne innskudd. Typisk får mange BSU-innskudd i julegave. BSU-innskuddene øker tradisjonelt kraftig i desember, sier Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge. Han legger til:

– For å få skattefradrag, må du ha en inntekt over frikortgrensen som i år er 50 000 kroner. Mange unge passerer denne grensen de nærmeste månedene på grunn av sommerjobbing. Da er det ekstra smart å sette av noe til BSU.

Tre av fire sparer hvert år

I 2014 fikk 375 000 personer skattefradrag som følge av BSU-innskudd. Får å få skattefradrag, må du være 33 år eller yngre og ha skattepliktig inntekt. Du behøver ikke sette penger inn på BSU-kontoen hvert år. Ifølge finansbarometeret gjør tre av fire med BSU-konto innskudd hvert år. Antallet som har BSU-konto er altså vesentlig høyere enn tallene fra SSB gir inntrykk av.

– Kravet om egenkapital ved boligkjøp, den sjenerøse skattefordelen og meget gode rentevilkår gjør BSU-ordningen til en svært attraktiv og viktig spareordning. I så måte er det bra at foreldre og annen familie også bidrar, fortsetter Mæhle.

Han viser til at veksten i ordinære bankinnskudd har vært 7-9 prosent de siste årene. En høy vekst, men likevel vesentlig lavere enn veksten i BSU.  

Sterk vekst

– Årsveksten i BSU-innskudd har periodevis vært over 20 prosent. I tillegg kommer innskudd på såkalte parallelle ordninger – BSU-kontoer uten skattefordel men der bankene tilbyr de samme, gode rentevilkårene. BSU er med andre ord godt kjent og flittig brukt, påpeker Mæhle.

Fakta om BSU

BSU er boligsparing med skattefradrag.

Skattefradraget utgjør 20 prosent av maksimalt 25 000 kroner i årlig sparing.

Skattefradraget gis til personer fra fylte 13 til og med fylte 33 år forutsatt at de har skattepliktig inntekt.

Det er valgfritt hvor mye som settes inn på BSU-kontoen hvert år.

For å beholde skattefradraget må BSU-innskuddet brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån tatt opp etter at BSU-kontoen ble opprettet

Nytt av året er at maksimalt samlet sparebeløp er 300 000 kroner, opp fra 200 000 kroner i 2015. 

Ti ting du kanskje ikke visste om BSU

At BSU, Boligsparing for ungdom, gir et direkte fradrag i skatten, er vel kjent. Men at den høye BSU-renten i tillegg kan være skattefri, er mindre kjent. Her er ti ting du kanskje ikke visste om BSU-ordningen. 

Boligblokker. Foto.