Ingen bærekraft uten finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ingen bærekraft uten finansnæringen

– Alle peker på finansnæringen når man diskuterer hvordan man skal få til det grønne skiftet. Det er en utfordring vi tar. Finansnæringen skjønner at klimarisiko gir finansiell risiko, og at det er bedre å finansiere fremtidens vinnere, fremfor taperne. Slik oppsummerte Idar Kreutzer Finans Norges andre bærekraftkonferanse som ble avholdt torsdag 2. juni.

Tema for konferansen var finansnæringens rolle i det grønne skiftet og finansiering av fremtidens vinnere. Arrangementet kunne skilte med en lang rekke med kompetente og engasjerte foredragsholdere, blant annet møtte vi Finans Norges Idar Kreutzer, klimaminister Vidar Helgesen, stortingsrepresentant Terje Breivik, Jens Ulltveit-Moe, Snorre Storset og Thina Saltvedt fra Nordea, samt Cicero-direktør Kristin Halvorsen. Generalsekretær i WWF Norge Nina Jensen var ordstyrer.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen snakket om finansnæringens viktige rolle i omstillingen, og viste til nylige besøk hos verdensledende investeringsselskap i USA, som kan fortelle om en enorm økning i interessen for grønne investeringer. Stortingsrepresentant Terje Breivik (V) holdt et innlegg om hvordan man skal få til samspillet mellom offentlig og privat, og få gode krefter til å spille på lag.

Breivik etterlyste bedre rammebetingelser for finansnæringen når det gjelder å finansiere grønne investeringer, og viste til at politikerne nylig har sendt positive signaler om at finansnæringen skal få investere i infrastrukturinvesteringer. Breivik påpekte også dilemmaet det er at finanspolitikere diskuterer å innføre en særskatt på finansnæringen samtidig som alle peker i den samme retningen for å finansiere det grønne skiftet.

 Vi er små, rike og skitne

Den erfarne investoren Jens Ulltveit-Moe hadde et klart budskap om at finansnæringen må bidra mer. Ulltveit-Moe er overbevist om at det må investeres med i grønn teknologi, og at disse investeringene over tid vil være mer lønnsomme. Han etterlyste særskilt større langsiktighet hos norske eiere.

Klimafinans

Kristin Halvorsen presenterte Ciceros nye initiativ «Klimafinans», som skal være en møteplass mellom klimaforskningen og finans, og hvor også norsk finansnæring er sterkt representert.

Næringslivet var også tilstede på konferansen, og de snakket om hvordan de jobber med bærekraft i praksis. Strategisjef Frode Hvattum i Ruter snakket om hvordan Ruter, som representerer nesten halvparten av hele Norges kollektivtilbud, skal være fossilfrie innen 2020. Statoil på sin side presenterte sitt nye investeringsfond Statoil Energy Ventures, som har fokus på grønne investeringer. DNV GL presenterte sin Global Opportunity Report, og snakket om hvordan globale muligheter har implikasjoner også i Norge.

Siste del av konferansen fokuserte på finansnæringen selv. Nordeas representanter snakket om hvorfor ansvarlighet lønner seg, Storebrand fokuserte på kunde-perspektivet, og DNB fortalte om sitt arbeid med grønne obligasjoner. Til slutt fortalte KLPs leder for ansvarlige investeringer Jeanett Bergan om virkemidler for å integrere bærekraft i forvaltningen. 

Presentasjoner fra bærekraftkonferansen

Bærekraftkonferanse 2. juni 2016. Finansnæringens rolle i det grønne skiftet.

Nina Jensen. Foto.
WWFs generalsekretær, Nina Jensen, ledet bærekraftkonferansen.