Hør klimapod med Idar Kreutzer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hør klimapod med Idar Kreutzer

Adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge snakker om grønn konkurransekraft i klimapod – en podkast-serie som handler om muligheter for å spre klimaforskningen på en ny og innovativ måte til målgrupper som ikke arbeider med klimaspørsmål til daglig.

Idar Kreutzer. Foto.

Klimapod, som er støttet av Forskningsrådets program KLIMAFORSK, er en podkast i 12 deler som belyser ulike temaer innenfor klimaforskning. Klimautfordringene er kompliserte både å forstå og forholde seg til, og klimapoden handler om hva kan og bør gjøres – sett både i et politisk perspektiv så vel som fra næringslivet, investorens og enkeltmenneskets ståsted.

Idar Kreutzer belyser en rekke temaer i løpet av programmet, først i fremst fra sin posisjon som del av den regjerningsutnevnte utvalget for grønn konkurransekraft, men også som leder for Finans Norge.

Temaer Kreutzer diskuterer i klimapoden:  

  • Hva betyr egentlig det grønne skiftet? Hva er rammene for omstilling i et samfunn?
  • Hva er finansnæringens rolle og ansvar i omstillingen?
  • Hvordan skaper vi grønn konkurransekraft?
  • Hvilken rolle spiller forskning og kunnskap i det grønne skiftet?
  • Hva er koblingen mellom kapital og kunnskap?
  • Hva er individets rolle i disse prosessene? 

Hør klimapoden med Idar Kreutzer