Godt år for skadeforsikring i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Godt år for skadeforsikring i Norge

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,3 milliarder kroner før skattekostnad for 2015. Dette er en resultatforverring på 3,5 milliarder kr i forhold til 2014. 

Noe av forklaringen på forverringen er at det var flere naturhendelser som storm og ekstraordinær nedbør, samt store branner innen næringsliv. Det skriver sjefaktuar Kari Mørk, Finans Norge i en artikkel i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift.

Les artikkelen i Nordisk Forsikringstidsskrift