Fripolisestøtte i Stortinget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fripolisestøtte i Stortinget

– Finans Norge synes det er svært positivt at representanter fra Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet ber om at det utredes endringer i fripoliseregelverket for å styrke bærekraften i fripolisesystemet, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.  

Terje Breivik. Foto.

– Vi har i lengre tid påpekt utfordringene med dagens fripoliseregelverk uten å ha blitt hørt av Finansdepartementet, påpeker hun.

Finanskomiteen på Stortinget avga nylig sin innstilling i forbindelse med Finansmarkedsmeldingen 2015. I innstillingen foreslår komitemedlemmene fra de tre opposisjonspartiene at «Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som gis mandat til å foreslå regler og tiltak som kan bidra til at garanterte fripoliser kan forvaltes på en mer bærekraftig måte. Utvalgets anbefalinger bør foreligge slik at de kan omtales i finansmarkedsmeldingen for 2016.»

Ingen konkurranse

Venstres Terje Breivik påpeker at verdien av nordmenns fripoliser var om lag 238 mrd. kroner ved utgangen av 2015 og at det i dag ikke er konkurranse om forvaltning av fripoliser. Fripoliseinnehavere er i dag låst til en leverandør og får ikke flytte fripolisen, selv om de måtte ønske det.

Dagens lovkrav om årlig, endelig tildeling av rentegaranti og avkastningsoverskudd er effektivt til hinder for at fripoliseinnehavere kan få et reelt avkastningsoverskudd og pensjonsregulering i takt med lønnsveksten. Det vises også til at et uhensiktsmessig regelverk for forvaltning av fripolisebestanden bidrar til at norske pensjonister går glipp av store midler.

Finanstilsynet har i likhet med Finans Norge i lengre tid påpekt at regelverket må endres, men regjeringen synes å innta en svær rigid holdning og vil ikke ta de store fripoliseutfordringene inn over seg.

Rammer fremtidige pensjoner

– Det er riktig som Venstres representant påpeker, at både Finans Norge og Finanstilsynet i lengre tid har foreslått endringer som kan gjøre fripoliser mer bærekraftige. Dagens regelverk rammer fripoliseinnehaveres fremtidige pensjoner og er en stor utfordring for livsforsikringsnæringen. Det er derfor gledelig at flere partier på Stortinget nå ser de samme utfordringen som oss og ønsker at det skal tas tak i dette, sier Kierulf Prytz.

Se også: Finanskomiteens merknader til finansmarkedsmeldingen på Stortinget.no