Forenkling og forholdsmessighet ønskes velkommen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forenkling og forholdsmessighet ønskes velkommen

Finans Norge har levert egen høringsuttalelse til EU-kommisjonen der mulige forenklinger i regelverket for markeds- og motpartsrisiko støttes.

EU-kommisjonen gjennomfører en høring om mulige forenklinger i forhold til Basel-komiteens standarder for beregning av kapitalkravet for markedsrisiko og motpartsrisiko. I høringen ønskes det synspunkter på konkrete alternativer til enklere beregninger, basert på forholdsmessighetsprinsippet.

Basel-komiteens nye, mer risikosensitive beregningsmetoder øker kompleksiteten i kapitaldekningsrapporteringen vesentlig.

For mindre banker, og andre banker med små handelsporteføljer og begrenset derivataktivitet, vil dette kunne være operasjonelt byrdefullt uten at det totale kapitalkravet påvirkes i særlig grad. Finans Norge har derfor i sin høringsuttalelse støttet de forenklingsalternativer som EU-kommisjonen gjennom denne høringen har bedt om synspunkter på.

Les høringsuttalelsen: Proportionality in the future market risk capital requirements and the review of the original exposure method