EU-høring om NSFR

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EU-høring om NSFR

Norske innspill har fått god plass og godt gjennomslag i felles europeiske høringssvar.

EU-kommisjonens begrensede høring om mulige tilpasninger i forhold til Basel-standarden ved innføringen av NSFR i EU-regelverket hadde høringsfrist 24.06. Både EBF, ESBG og ECBC har sendt inn høringssvar.

Finans Norge har deltatt aktivt i høringsrundene hos alle de tre nevnte organisasjonene, og vi har fått godt gjennomslag for norske synspunkter – særlig hva gjelder problematikk relatert til OMF. Våre formuleringer er i stor grad tatt inn uendret i de ulike høringssvarene.