Presentasjoner fra bærekraftkonferansen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Presentasjoner fra bærekraftkonferansen

Bærekraftkonferanse 2. juni 2016. Finansnæringens rolle i det grønne skiftet.

Nina Jensen. Foto.
WWFs generalsekretær, Nina Jensen, ledet bærekraftkonferansen.

Tema for konferansen var finansnæringens rolle i det grønne skiftet og finansiering av fremtidens vinnere. Arrangementet kunne skilte med en lang rekke med kompetente og engasjerte foredragsholdere, blant annet møtte vi Finans Norges Idar Kreutzer, klimaminister Vidar Helgesen, stortingsrepresentant Terje Breivik, Jens Ulltveit-Moe, Snorre Storset og Thina Saltvedt fra Nordea, samt Cicero-direktør Kristin Halvorsen. Generalsekretær i WWF Norge Nina Jensen var ordstyrer.