Smuglede kunst- og kulturgjenstander må ikke forsikres

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Smuglede kunst- og kulturgjenstander må ikke forsikres

Norske forsikringsselskaper bør være på vakt og stille strenge krav til dokumentasjon og eierskapshistorikk før det inngås avtale om forsikring av bl.a. kunst og antikviteter for å forhindre terrorfinansiering.

Finans Norge har i løpet av de siste månedene hatt møter med bl.a. KRIPOS og Kulturdepartementet om dette spørsmålet. I et rundskriv fra Finans Norge til skadeselskapene blir de oppfordret til å være årvåkne, og der finner du også en oppsummering fra Kulturdepartementets side.

Ekstremistgrupper

Utsmuglede kunst- og kulturgjenstander, særlig fra land i Midtøsten, omsettes på det internasjonale markedet og bidrar til å understøtte ekstremistgruppers virksomhet i Europa og andre steder. Det skriver Kulturdepartementet i sin oppsummering.

Kulturdepartementet anmoder derfor Finans Norge og norsk forsikringsbransje om å gjennomgå sine rutiner og regler når det gjelder å unngå forsikring av kunst- og kulturgjenstander som kan være stjålet eller ulovlig utført fra andre land. Spesielt viktig er det å vise aktsomhet når det gjelder kunst- og kulturgjenstander som kan stamme fra områder i kriser eller konflikt.

Det gjøres i denne forbindelse oppmerksom på mulighetene for å sjekke mot internasjonale databaser over stjålne gjenstander. Når det gjelder vurdering av gjenstander som ikke er registrert, har det internasjonale museumsforbundet ICOM utarbeidet veiledende eksempellister – såkalte Red Lists – fra et utvalg land.

Sjekk vilkårene

Kulturdepartementet oppfordrer også forsikringsselskapene til å tydeliggjøre risikoen med ulovlig handel av kunst- og kulturgjenstander i sine vilkår, samt en informasjon om dette på hjemmesidene.