Over 480 000 nordmenn har behandlingsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Over 480 000 nordmenn har behandlingsforsikring

Private helseforsikringer medfører at den forsikrede får enklere tilgang og raskere behandling i helsevesenet. Nå har over 480 000 nordmenn behandlingsforsikring, viser statistikk fra Finans Norge. 

– Behandlingsforsikring kan være et nyttig supplement til offentlige helsetjenester, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Det er gjennom arbeidsgiver de aller fleste har tilgang på behandlingsforsikring. Rundt 440.000 har behandlingsforsikring via arbeidsgiver (kollektive avtaler), mens rundt 41.000 nordmenn har tegnet slik forsikring selv (individuelle avtaler). Mer enn 90 prosent av de forsikrede er altså dekket av kollektive avtaler. Gjennomsnittlig premie er nå rundt kr 2 300 per år. Dette viser statistikken for 1. kvartal 2016 fra Finans Norge.

Naturlig utflating

Antallet som nå har privat helseforsikring gjennom sin bedrift har økt betraktelig de siste årene, men flater nå noe ut. Dette er naturlig gitt at det totale antallet har blitt så høyt. 

Raskere til behandling

– Ved at en bedrift tegner helseforsikringer for sine ansatte vil man motta undersøkelse eller behandling innen en på forhånd fastsatt frist. Pasienter som har helseforsikring vil derfor i praksis komme fortere frem i helsekøen, og få tjenester raskere enn i det ordinære helsevesenet, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Mange vil derfor oppleve at de blir fortere friske, eller at de oppnår et funksjonsnivå som gjør at de kan gå raskere tilbake til jobb.

– Sykefravær og ventelisteproblematikk opptar pasienter, arbeidsgivere og behandlingsinstitusjonene. Det offentlige er gode på å gi rask behandling ved akutte skader som for eksempel benbrudd, mens det kan være en lengre periode med sykefravær som følge av problemer med rygg, nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i Norge og i utlandet, sier Tonje Westby.

Westby tror også at bedriftene ser andre fordeler av private helseforsikringer, som for eksempel at det er et gode for de ansatte eller et konkurransefortrinn i kamp om arbeidskraft.   

800 mill utbetalt i fjor

Over 800 millioner kroner ble utbetalt i erstatninger fra behandlingsforsikring i 2015. Det er en økning på 15 prosent fra året før. Erstatningene er knyttet til sykdomsbehandling og diagnostikk.

– Forsikringene brukes mest til fysioterapi og kiropraktor, men også til diagnostisering, ny vurdering av en spesialist eller mindre operasjoner, forteller Westby.