Opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen (Norges Takseringsforbund og NITO Takst) har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Styringsgruppen. Foto.
Espen Fuglesang fra NITO Takst, Are Andenæs Huser fra NTF, Gunn Eide fra Landbruksdirektoratet og Terje Haug fra Norsk Naturskadepool.

Avtalen innebærer at det settes nye krav til kompetanse hos takstmenn. Nå forberedes kursing og systemer for eksamen og kompetansedokumentasjon. Tilbudet etableres 2. halvår 2016.

De fire partnerne har siden november 2015 arbeidet med forberedelser. Avtalen, som ble inngått ved påsketider, har som formål å samordne opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Godkjenningsordning sikrer kvalitet

– Fra 1. januar 2017 endres reglene for naturskadeerstatning fra staten, sier Gunn Eide, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet (Ldir). En ny lov om erstatning etter naturskader trer da i kraft. - Direktoratet er forvaltningsorgan og vil ved behov bestille takst. Vi stiller bl.a. krav til at takstmenn må ha bransjetilknytning og være godkjente for naturskadetaksering, sier Eide.

– Vi har i mange år gjennomført kursing av de takstmennene våre medlemmer og vi bruker, sier Terje Haug, som leder Norsk Naturskadepool (NNP). Nå var tiden inne for å ta et nytt løft, ved å stille krav om dokumentert kompetanse hos takstmenn. Det blir tilbud om overgangsordninger for de som tidligere er kurset og som har erfaring. 

– Både våre medlemmer, og ikke minst kundene, trenger godt kvalifiserte takstmenn for god oppgaveløsning og effektive oppgjørsprosesser, fremholder Haug.

Takstbransjen ønsker nye krav velkommen

Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst ønsker nye kompetansekrav fra myndighetene og forsikringsbransjen velkommen. Organisasjonene skal i samarbeid utvikle kompetansetilbudet.

– Som anerkjente takstorganisasjoner er vi opptatt av å utvikle bransjen. Takstorganisasjonene vil bruke erfaringer fra andre fag- og godkjenningsområder, og etablere et godt opplegg for kursing og prøving av kompetanse innen naturskadeområdet, sier Are Andenæs Huser, leder av NTF.

– Både Landbruksdirektoratet og forsikringsbransjen har gitt gode anvisninger om sine behov, som skal ivaretas i kompetansetilbudet. Etter en hektisk utviklingsperiode og et pilotkurs i juni, ser vi frem til å komme ut med tilbudet til bransjen høsten 2016, avslutter Espen Fuglesang, leder av NITO Takst.

Kontaktpersoner

  • Seksjonssjef Gunn Eide, Landbruksdirektoratet, telefon 976 52 618
  • Adm. dir. Terje Haug, Norsk Naturskadepool, telefon 920 52 202
  • Adm. dir. Are Andenæs Huser, Norges Takseringsforbund, telefon 982 08 121
  • Adm. dir. Espen Fuglesang, NITO Takst, telefon 905 21 077