Økt gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) økte til 5,1 prosent ved utgangen av april, ifølge tall fra SSB. Dette var første måned med vekst siden august i fjor. 

Utviklingen i K2. Graf.

Oppgangen kom som en følge av økt vekst i husholdningene og i kommuneforvaltningen, men ble begrenset av en nedgang for ikke-finansielle foretak.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 979 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Sterkere gjeldsvekst i husholdningene – brudd på trend?

I likhet med hovedindikatoren har husholdningenes gjeldsvekst falt jevnt og trutt i flere måneder på rad. I april steg imidlertid veksten med 0,2 prosentpoeng, fra 5,8 prosent til 6 prosent. Det gjenstår å se om dette er et midlertidig brudd på den fallende veksten eller ikke. Den økonomiske utviklingen i Norge generelt peker på at det mest sannsynlig at gjeldsveksten vil komme ned i tiden fremover. Husholdningenes samlede bruttogjeld endte på 2 933 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Videre nedgang i kredittveksten for ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene er gjeldsveksten betydelig mer volatil enn for husholdningene. I april falt veksten fra 3,4 prosent og ned til 3,2 prosent. At veksten nå går noe ned er i tråd med den økonomiske utviklingen som observeres i norsk økonomi for tiden. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 602 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak steg fra 5,5 prosent i mars til 5,6 prosent i april. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 978 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet bedret tolvmånedersveksten seg i april, men nivået er fortsatt på den negative siden. Veksten endret seg fra -1,1 prosent til -0,5 prosent i perioden. I kontrast til obligasjonsmarkedet stiger tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld betydelig. Fra mars til april falt veksten imidlertid noe (fra 32,7 prosent til 30,1 prosent).