Møte med Finansdepartementet om trafikkforsikringsavgiften (TFA)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møte med Finansdepartementet om trafikkforsikringsavgiften (TFA)

Årsavgiften blir omdøpt til trafikkforsikringsavgift i 2018. Finans Norge hadde tirsdag 3. mai et møte med informasjonsavdelingen i Finansdepartementet om den nye ordningen. Målet er å kunne kommunisere endringen på en forståelig måte til kundene.

Finansdepartementet understreker at omleggingen forutsetter et stortingsvedtak før den settes i verk. Stortinget får saken til behandling i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

Finans Norge jobber målrettet for at Finansdepartementet skal ta sin del av kommunikasjonsansvaret slik at kundene ikke tror at dette er noe forsikringsnæringen skal tjene penger på.

– Det var et godt møte. Vi opplevde at departementet også er opptatt av at ordningen skal kommuniseres på en slik måte at kundene forstår at det er den gamle årsavgiften som nå kreves inn via forsikringsselskapene, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Finans Norge har satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra forsikringsselskapene.

– Sammen vil vi utvikle et informasjonsskriv samt en fyldig Q&A som alle selskapene kan benytte på sine nettsider og i direkte kommunikasjon med kundene. Det er viktig at kommunikasjonen er mest mulig ensartet. Dette materielet vil bli sendt ut tidlig høsten 2016, sier Staavi.

Om ordningen

Forsikringsselskapene har fått i oppgave fra myndighetene å fakturere trafikkforsikringsavgiften (TFA) via den obligatoriske bilforsikringen. Målet er å forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere, samt å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. 

For kundene skal dette bli enklere og mer fleksibelt, og for samfunnet antas at det blir en billigere og mer effektiv ordning.

Den norske finansnæringen ønsker å bidra til produktivitetsvekst i samfunnet, og forsikringsselskapene har derfor påtatt seg dette ansvaret. Det ligger ingen vinning i dette for forsikringsselskapene.

  • I 2018 blir årsavgiften omdøpt til trafikkforsikringsavgiften.
  • Størrelsen på avgiften fastsettes av Stortinget i statsbudsjettet som før.
  • Trafikkforsikringsavgiften vil fremkomme som en egen linje på forsikringsfakturaen.
  • Omleggingen vil gi større fleksibilitet. I dag betaler man årsavgiften i en stor sum én gang i året.
  • Trafikkforsikringsavgiften vil fordeles på kundens forsikringsterminer.Dersom forsikringen er fordelt på 12 terminer, vil også trafikkforsikringsavgiften fordeles månedlig.

Målet med ordningen er å forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere, samt å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen.

Av alle særavgiftene er det årsavgiften som har høyest administrative kostnader for staten. Ved å pålegge forsikringsselskapene å legge årsavgiften inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy, vil staten spare utsending og oppfølging av 3,5 millioner fakturaer hvert år.

Trafikkforsikringsavgiften gir mulighet for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av ny bil, eierskifter, avregistreringer og lignende, ved at bileieren vil belastes avgiften bare for den tiden kjøretøyet er forsikret.

Regjeringen mener den norske forsikringsbransjen er effektiv, kundevennlig og har gode IT-systemer, og vil kunne implementere denne endringen i sine systemer.

Overgangsårene 2017 og 2018 vil by på noen utfordringer

Dagens årsavgift forfaller som vanlig 20. mars 2017.

1. Trafikkforsikringsavgift for 2018 hvis forsikringstakeren har flere terminer på forsikringen:

Bilforsikringer forfaller til ulike tider fordelt gjennom året, men strekker seg ett år frem. En forsikring som for eksempel fornyes 1. februar 2017, vil vare til 1. februar 2018. Dermed må forsikringsselskapet varsle om og legge inn trafikkforsikringsavgift for januar 2018 i betalingsplanen allerede mot slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 (fornyelsesdokumentene kommer normalt inntil 60 dager før forfall).

Men selskapene vil, avhengig av sine datasystemer, velge litt ulike løsninger for dette særskilte overgangsproblemet. Noen vil varsle allerede ved fornyelse av forsikringen, andre vil sende ut en særskilt faktura mot slutten av 2017.

2. Trafikkforsikringsavgift for 2018 hvis kunden har ett årlig forfall:

Kunder med ett årlig forfall, vil oppleve dette litt annerledes. Har man for eksempel en årsavtale som fornyes og forfaller 1. februar 2017, vil man i utgangspunktet betale én måneds trafikkforsikringsavgift (for januar 2018) allerede før 1. februar 2017. Det vil i så fall være før årsavgiften for 2017 betales. Noen selskaper vil også her velge å sende ut egen faktura mot slutten av 2017. Ved å velge 12 terminer, kan kunden slippe denne problemstillingen.  

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no