Merking skal stoppe tyvene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Merking skal stoppe tyvene

Tyverier fra byggeplasser er et stort problem. Finans Norge samarbeider med politiet, samt flere andre organisasjoner og aktører om et spesielt merkesystem på byggeplasser i Oslo. Hensikten er å redusere tallet på tyverier. 

Mikromerketeknologi som går ut på at gjenstander merkes og senere kan gjenfinnes har bidratt til å redusere vinningskriminaliteten i andre land.

Det brukes flytende mikropartikler når verdifulle gjenstander merkes og gjenstandene blir registrert i en internasjonal eiendelsdatabase.

Tidligere undersøkelser fra Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at 90 prosent av de store bedriftene i byggenæringen har opplevd tyveri fra byggeplass.

Samarbeider med politiet

– Vi håper dette systemet skal virke avskrekkende slik at det blir færre innbrudd og tyverier. Det blir lettere å spore opp tyvgods og forhåpentligvis skremmer dette de kriminelle, sier fagsjef Harald Bjerke i Finans Norge.

Tyverier fra næringslivet er et samfunnsproblem. Det er flere eksempler på at hele driften må stoppes fordi verktøy og annet viktig utstyr på arbeidsplassen har blitt stjålet.

– Politipatruljer i Oslo er blitt utstyrt med UV-lykter og mikroskoper for å kunne lese av den unike nummermerkingen på aktuelle gjenstander som vurderes som mulig stjålet gods, sier næringslivskontakt i Kripos, Anne Catherine Gustafson.

Se også: Politiets pressemelding om mikromerkingsprosjektet