Kraftig reaksjon fra Finansforbundet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kraftig reaksjon fra Finansforbundet

Finansforbundet reagerer sterkt på nyheten om at Stortinget ønsker å innføre en særskilt finansskatt i Norge. – Staten sender nok en regning til kunder og ansatte i finansnæringen, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. 

Finansforbundet er svært bekymret over forslaget om innføring av skatt på merverdi i finansiell tjenesteyting.

– Jeg frykter dyrere priser for kundene og at finansansatte skyves ut i ledighet, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Finansnæringen er allerede i dag en stor skatteyter, og bidrar mer enn størrelsen av sektoren skulle tilsi. I tillegg har næringen fått pålegg om en rekke regulatoriske krav som har resultert i kostnadsreduksjoner og blant annet gått ut over deres kapasitet til å betjene viktige kundesegmenter som små og mellomstore bedrifter.

Ekstra byrde

Det blåser allerede hard rundt ansatte i finansnæringen, med store omstillinger og nedbemanninger som følge av digitalisering og endret kundeatferd.

 En ny skatt for næringen vil være en ekstra byrde for de ansatte. Vi frykter at finansinstitusjonens ledere nok en gang vil føre denne økte kostnaden over på de ansatte gjennom flere oppsigelser, mener Hellman.

Finansnæringen betaler solide bidrag til felleskapet, og politiske myndigheter har bestemt at de skal bygge mer kapital enn sine utenlandske konkurrenter.

– Jeg ber likevel politikerne tenke seg om en gang til, før de belaster kundene og våre kolleger ytterligere, avslutter forbundslederen.

Ubegrunnet og uklar finansskatt

Bilde av Idar Kreutzer

PRESSEMELDING: – Finansnæringen er allerede den næringen i fastlands-Norge som betaler mest skatt. Utgangspunktet for skattereformen har vært å redusere bedriftsbeskatningen i Norge for å gjøre norsk næringsliv mer...