Kamp mot internasjonal kriminalitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kamp mot internasjonal kriminalitet

Å reagere kjapt og samordnet på internasjonal kriminalitet er avgjørende. Det er bakgrunnen for at Finans Norge er medlem av International Banking Security Association (IBSA).

Taster på mobiltelefon. Foto.

IBSA er en internasjonal forening som har til hensikt å sikre, samt effektivisere finansnæringens evne til å avdekke og bekjempe kriminelle anslag internasjonalt og nasjonalt.

Verdens største banker er medlemmer i denne foreningen og geografisk dekkes hele verden.

Stor konferanse i Oslo

Nylig arrangerte Finans Norge den årlige IBSA-konferansen i Oslo der konsernsikkerhetssjefer fra til sammen 16 land deltok. Under konferansen ble det norske kriminalitetslandskapet og samarbeidet mellom offentlig og privat næringsliv for å avdekke og forebygge kriminelle anslag presentert, samt at det var flere internasjonale foredragsholdere.

Internasjonal kriminalitet

IBSA skal sikre en effektiv og dekkende informasjonsutveksling og samarbeid, slik at finansnæringen på et internasjonalt plan er i stand til å møte de kriminelle utfordringene og anslagene de internasjonale og organiserte kriminelle elementer står bak.  Kriminalitet er i sin utforming i dag svært kompleks, profesjonalisert og internasjonalisert.

Evnen til å kunne dele relevante erfaringer og bistå hverandre på tvers av landegrenser fremstår som mer og mer nødvendig for å kunne sikre en reell kriminalitetsforebyggende effekt hos finansnæringen.

Godt utbytte

Finans Norge deltar på møter i IBSA to ganger årlig og har hatt et svært godt utbytte av dette medlemskapet. Evnen til å monitorere og detektere kriminelle fremgangsmåter før de når Norge har flere ganger medført at aktuelle tiltak har blitt implementert før den kriminelle trenden har nådd Norge.