I dag blir finansansatte 67.000 dyrere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

I dag blir finansansatte 67.000 dyrere

I dag blir skattereformen vedtatt i Stortinget. Ett av vedtakene er å gjøre ansatte i finansnæringen 67.000 kroner dyrere per år for sine arbeidsgivere.

Sammenligning av kostnad med IT-konsulent i bank og annen bedrift. Grafisk illustrasjon.

– Finansskatten som den kalles, vil medføre at det blir dyrere å ha ansatte i finansnæringen, og dermed vil outsourcing og nedbemanning forseres, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

I forbindelse med skatteforliket, innføres det en egen finansskatt som skal gi 3,5 milliarder i skatteinntekter allerede fra 2017.

– Velger de den danske modellen som det er blitt vist til, vil dette medføre at arbeidsgiveravgiften for finansnæringen øker kraftig, og at det blir svært mye dyrere å ha ansatte i finansnæringen, sier Kreutzer.

Regnestykker Finans Norge har gjort, viser at arbeidsgiveravgiften som bankene og forsikringsselskapene betaler vil øke fra 5,1 til 8,6 milliarder. Dette tilsvarer en økning i arbeidsgiveravgiften på 67 prosent. Når alle andre bedrifter skal betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift, vil finansnæringen måtte betale 23,7 prosent.  

– For hver ansatt i finans, vil næringen måtte betale nesten 70.000 mer i arbeidsgiveravgift enn i andre næringer. Det sier seg selv at da vil finansnæringen heller leie inn tjenester fra andre, enn å ha egne ansatte. Det er en oppskrift på outsourcing og nedbemanning, sier Kreutzer.

Ubegrunnet

– Finansnæringen er allerede den næringen i fastlands-Norge som betaler mest skatt, nesten 50 prosent mer enn industrien samlet de siste årene. Det er ingen begrunnelse for at finansnæringen skal betale høyere skatter enn andre næringer i Norge. Skatteforliket har som formål å skape vekst, omstilling og nye arbeidsplasser. I praksis sender politikerne regningen til finansnæringens ansatte og kunder. Det kan ikke være meningen at en næring som representerer 3 prosent av de ansatte i Norge, skal finansiere skatteletten til de 97 prosent andre.

Skatt fordelt på næringer. Foto.

Skadelig

– Finansnæringen betaler skatt av overskuddet sitt som alle andre næringer. Både det norske samfunn og næringsliv er avhengig av en konkurransedyktig finansnæring. Dette forslaget er særlig skadelig fordi det går ut over de ansatte. Dette er særlig overraskende og uheldig i en periode hvor vi leter etter vekst og nye arbeidsplasser.