Flere godt voksne kjøper bolig

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere godt voksne kjøper bolig

Middelaldrende og eldre med god økonomi utgjør en økende andel av dem som kjøper bolig, ifølge en studie.  Mens aldersgruppen 50–68 år i 2012 utgjorde 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig, økte denne andelen til 28 prosent høsten 2015. 

Boligblokker. Foto.

Dette er blant funnene i en undersøkelse av nordmenns gjeld og formue utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA i samarbeid med Finans Norge.

‒ Vi ser at en økende andel av personer i aldersgruppen 50+ bruker noe av sin store formue til å kjøpe en ny bolig. Trolig ønsker de seg en bolig mer tilpasset den alderdommen de er på vei inn i, med mindre vedlikeholdsbehov og økt tilgjengelighet, sier forsker Lars Gulbrandsen ved NOVA.

Redusert omfang av «sårbare» boligkjøpere

At dette skjer i aldersgrupper som tallmessig er store, får ganske store følger for sammensetningen av boligmarkedets kjøpergruppe, forteller Gulbrandsen.

Ifølge han innebærer en slik endring i kjøpergruppen at færre av kjøperne blir sårbare ved en renteoppgang. De vil heller ikke rammes av økt arbeidsledighet ettersom de allerede har nådd eller er nær pensjonsalderen, legger Gulbrandsen til.

 Denne aldersgruppen har hatt en inntekstvekst som er høyere enn gjennomsnittet, og har fått med seg mange år med boligprisoppgang. I så måte har de både bedret sin betjeningsevne og opparbeidet seg en betydelig egenkapital i boligen, sier Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge.

Om undersøkelsen

NOVA gjennomførte høsten 2015 en spørreundersøkelse om norske husholdningers gjeld og formue. Drøyt 2000 personer i aldersgruppen 18-71 ble spurt gjennom TNS Gallups nettpanel. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført høsten 2012. Undersøkelsen fra høsten 2015 er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstituttet NOVA og Finans Norge.

Kontaktpersoner

Forsker Lars Gulbrandsen, NOVA, 924 83241

Fagsjef Rolf Mæhle, Finans Norge, 412 47578