Nyheter Mai 2016

Gå til hovedinnhold

Nyheter Mai 2016

I dag blir finansansatte 67.000 dyrere

I dag blir skattereformen vedtatt i Stortinget. Ett av vedtakene er å gjøre ansatte i finansnæringen 67.000 kroner dyrere per år for sine arbeidsgivere.

Sammenligning av kostnad med IT-konsulent i bank og annen bedrift. Grafisk illustrasjon.

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) økte til 5,1 prosent ved utgangen av april, ifølge tall fra SSB. Dette var første måned med vekst siden august i fjor. 

Fortsatt deltager i det indre markedet

Av mediedebatten blant annet i Klassekampen og Dagsavisen, kan det virke som Stortinget nå skal avgjøre om norsk finansnæring skal underlegges EUs indre marked. Det stemmer selvsagt ikke. EØS-avtalen har knyttet oss til det indre markedet siden 1994....

Idar Kreutzer. Foto.

Merking skal stoppe tyvene

Tyverier fra byggeplasser er et stort problem. Finans Norge samarbeider med politiet, samt flere andre organisasjoner og aktører om et spesielt merkesystem på byggeplasser i Oslo. Hensikten er å redusere tallet på tyverier. 

Finansbarometeret 2016

Finansbarometeret for 2016 kan du nå se i sin helhet.  Norsk Finansbarometer er en omfattende undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og pensjon.

Joda, en enslig sykepleier kan etablere seg i Oslo

I motsetning til hva mange tror, er det på mange måter lettere for folk med vanlige inntekter å kjøpe bolig i Oslo i 2016 enn det var i 2006. Det skriver Tom Staavi i et blogginnlegg.

Boligblokker i Kværnerbyen. Foto.

Nye regler for fakturering av kredittkort

Finanstilsynet har laget nye retningslinjer for fakturering av kredittkort der kortselskapene som hovedregel skal fakturere kunden for totalt utestående kreditt, men med mulighet for kunden til å avtale et lavere beløp. 

Over 480 000 nordmenn har behandlingsforsikring

Private helseforsikringer medfører at den forsikrede får enklere tilgang og raskere behandling i helsevesenet. Nå har over 480 000 nordmenn behandlingsforsikring, viser statistikk fra Finans Norge. 

Smuglede kunst- og kulturgjenstander må ikke forsikres

Norske forsikringsselskaper bør være på vakt og stille strenge krav til dokumentasjon og eierskapshistorikk før det inngås avtale om forsikring av bl.a. kunst og antikviteter for å forhindre terrorfinansiering.

Reiseerstatningene er igjen rekordhøye

Erstatningene på reiseforsikringer er rekordhøye etter de tre første månedene i år, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene er på over 600 millioner kroner. Det er 12 prosent mer enn i samme periode i 2014.

Skilt til ulike byer. Foto.

Vannskader hvert niende minutt

Det avdekkes en vannskade i leiligheter, hus og hytter hvert niende minutt her i landet. De tre første månedene i år rapporterte forsikringsselskapene om drøyt 15 000 vannskader og erstatninger på 620 millioner kroner, viser Finans Norges vannskadestatistik...

Sofa delvis under vann. Foto.

Bare moms er moms

Signaler om en finansskatt etter dansk modell, tyder på at skatten seiler under falskt flagg, skriver Maj Hines Grape, advokat i NHO, og Michael Riis Jacobsen, seniorøkonom i NHO i en kronikk.

Tariffoppgjøret med LO/HK/Postkom er godkjent

Det anbefalte forslaget i årets tariffoppgjør mellom Finans Norge og LO-forbundene Handel og Kontor (HK) og Postkom er nå godkjent. Resultatet skal derfor iverksettes for medlemmene av disse organisasjoner i de bedrifter som omfattes av avtaleforholdet med HK og Postkom.

Ny aldersgrense: Husk fristen 1. juli!

Hvis bedriften til nå har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år (etablert før 1. juli 2015), er det gitt anledning i arbeidsmiljøloven til å beholde 67 år som aldersgrense frem til 1. juli 2016. Fra 1. juli er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år. Hvis bedriften ønsker å benytte adgangen til bedriftsintern aldersgrense på 70 år , er det viktig at grense...

Mye fornuftig fra IMF

IMF roser norsk finansnæring for å ha bygget opp en evne til å takle eventuelle sjokk som måtte komme i norske økonomi. 

Kamp mot internasjonal kriminalitet

Å reagere kjapt og samordnet på internasjonal kriminalitet er avgjørende. Det er bakgrunnen for at Finans Norge er medlem av International Banking Security Association (IBSA).

Taster på mobiltelefon. Foto.

Kjapp makroppdatering

Risiko for at FED øker styringsrenten og fortsatt frykt for hard landing i Kina er to av momentene i denne kjappe makrooppdateringen fra Finans Norge. (PDF)

Uendret rente

Hovedstyret i Norges Bank konkluderer med at utviklingen i norsk økonomi totalt sett har vært om lag som forventet etter at man satt ned renten i mars. Derfor holdes styringsrenten denne gang uendret. Likevel er det mange krefter som påvirker i litt ulike...

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto.
Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret.

Riktig med økt, men reversibel pengebruk

Den økte oljepengebruken i revidert budsjett, virker godt tilpasset landets økonomiske situasjon. Men oljepengebruken er allerede på et høyt nivå, derfor er det særlig viktig at de ekstra tiltakene og satsingene man gjør nå reverseres når økonomien igjen sn...

Opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen (Norges Takseringsforbund og NITO Takst) har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Styringsgruppen. Foto.
Espen Fuglesang fra NITO Takst, Are Andenæs Huser fra NTF, Gunn Eide fra Landbruksdirektoratet og Terje Haug fra Norsk Naturskadepool.

Fortsatt pessimisme - tegn på at bunnen er nådd

Nordmenn er fortsatt pessimistiske når det gjelder den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover, men tegn tyder på at bunnen nå er nådd. – En svakere kronekurs og ekspansiv økonomisk politikk har i noen grad motvirket kutt i investeringer og bemanning i...

Bilde av bekymret mann som betaler regninger

Flere godt voksne kjøper bolig

Middelaldrende og eldre med god økonomi utgjør en økende andel av dem som kjøper bolig, ifølge en studie.  Mens aldersgruppen 50–68 år i 2012 utgjorde 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig, økte denne andelen til 28 prosent høsten 2015. 

Boligblokker. Foto.

Utnytt innenforlandets muligheter!

Vi må verne om EØS-avtalen som sikrer oss en plass i det indre markedet. Vi må harmonisere våre regler mest mulig i tråd med EU-regler, også regulering av finanssektoren for å sikre norsk omstillingsevne, verdiskapning og flere arbeidsplasser. Det skriver...