Svakere gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Svakere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert til 4,9 prosent ved utgangen av mars ifølge tall fra SSB. Nedgangen var større enn observert de siste månedene og kom som en følge av lavere gjeldsvekst i husholdningene, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 955 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Redusert gjeldsvekst i husholdningene

Husholdningens gjeldsvekst fortsetter å avta. Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld var 5,8 prosent i mars, en nedgang på to tideler fra februar. På tross av at veksten i gjeld fortsatt er høyere enn veksten i inntekt, noe som øker gjeldsbelastningen, har ikke husholdningenes gjeldsvekst vært lavere siden 1999. Den samlede bruttogjelden endte på 2 915 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Fall i kredittveksten hos ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene er gjeldsveksten betydelig mer volatil enn for husholdningene. Utviklingen fortsatte i mars hvor veksten falt fra 3,8 prosent og ned til 3,3 prosent. At veksten nå kommer noe ned er i tråd med den økonomiske utviklingen som observeres i norsk økonomi for tiden. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 600 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak ble redusert fra 5,7 prosent i februar til 5,5 prosent i mars. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 960 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.
I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten videre ned til negative 1,1 prosent, en nedgang fra positive 1,7 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld steg i samme periode fra 22 prosent til hele 32,7 prosent.